Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Sử / Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11 (có đáp án)
Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Lịch sử lớp 12 theo từng bài.
Bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Lịch sử lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1. Nhân tố hàng đầu chi phối nền các quan hệ quốc tế trong phần lớn thời gian nửa sau thế kỷ XX là
A. Trật tự thế giới đa cực.
B. Trật tự hai cực – hai phe.
C. Trật tự thế giới đơn cực.
D. Trật tự Véc-xai – Oa-sinh-tơn.

Câu 2. Một trật tự thế giới mới được xác lập sau chiến tranh thế giới thứ hai là
A. thế giới đa cực.
B. thế giới đơn cực.
C. thế giới hai cực Ianta.
D. thế giới đơn cực nhiều trung tâm.

Câu 3. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước và trở thành một hệ thống trên thế giới?
A. Thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Châu Phi.
B. Thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á.
C. Thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu.
D. Thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở khu vực Mỹ Latinh.

Câu 4. Hai cường quốc đã chi phối trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Mỹ và Anh.
B. Mỹ và Đức.
C. Mỹ và Liên-xô.
D. Mỹ và Trung Quốc.

Câu 5. Một cao trào giải phóng dân tộc đã dấy lên mạnh mẽ ở các khu vực nào sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mỹ- Latinh
B. Các nước Châu Âu, Châu Phi và khu vực Mỹ- Latinh.
C. Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Bắc Mỹ.
D. Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Đông- Nam Âu.

Câu 6. Liên xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ mấy thế giới từ những năm 1950 đến nửa đầu những năm 1970?
A. Thứ tư thế giới.
B. Thứ hai thế giới.
C. Thứ ba thế giới
D. Đứng đầu thế giới.

Câu 7. Tổ chức quốc tế nào được thành lập theo thỏa thuận của hội nghị Ianta (2-1945)?
A. Tổ chức Thương mại thế giới( WTO).
B. Tổ chức Liên hợp quốc( UN).
C. Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới ( WAR).
D. Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace)

Câu 8. Nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy nền kinh tế mĩ phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới thứ hai
A. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế
B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú
C. Đất nước không bị chiến tranh tàn phá
D. Áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật tiên tiến, hiện đại

Câu 9. Chiến lược toàn cầu của Mỹ dựa trên sức mạnh vượt trội nào?
A. Sức mạnh kinh tế.
B. Sức mạnh khoa học- kỹ thuật.
C. Sức mạnh văn hóa.
D. Sức mạnh kinh tế, tài chính và quân sự.

Câu 10. Ba trung tâm kinh tế, tài chính lớn của thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Mỹ, ASEAN, Nhật Bản.
B. Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản.
C. Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản.
D. Mỹ, Nhật Bản, khu vực Mỹ La-tinh.

Câu 11. Xu thế chính trong quan hệ quốc tế sau “ chiến tranh lạnh” là
A. Xu thế tiếp tục đối đầu, căng thẳng giữa hai cực, hai phe.
B. Xu thế tăng cường chạy đua vũ trang giữa các cường quốc.
C. Xu thế chạy đua về kinh tế, tài chính.
D. Xu thế hòa dịu, đối thoại và hợp tác phát triển.

Câu 12. Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai bắt đầu vào
A. giữa những năm 40 của thế kỉ XX.
B. những năm đầu thế kỉ XX.
C. sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất ( 1914-1918 ).
D. sau chiến tranh thế giới lần thứ hai ( 1939-1945 ).

Câu 13. Tổng thống Mĩ đầu tiên sang thăm Việt Nam là?
A. Ken-nơ-đi
B. Nich-xơn
C. Bill Clintơn
D. Ô-ba-ma.

Câu 14. Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại là
A. Khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất giáp tiếp.
B. Khoa học và kỹ thuật phát triển độc lâp.
C. Khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp.
D. Mọi phát minh kỹ thuật không bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

Câu 15. Sau “ Chiến tranh lạnh”, hầu như tất cả các quốc gia đều lấy chiến lược phát triển nào làm trọng điểm
A. Văn hóa.
B. Chính trị.
C. Quân sự.
D. Kinh tế.

Câu 16. Hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng nào đã dẫn đến xu thế “toàn cầu hóa”?
A. Cách mạng khoa học – công nghệ.
B. Cách mạng công nghiệp thế kỷ XVIII-XIX
C. Cách mạng giải phóng dân tộc.
D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 17. Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế “toàn cầu hóa”?
A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.
B. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.
C. Sự ra đời các tổ chức liên kết kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực.
D. Sự đối đầu, căng thẳng giữa các cường quốc quân sự.

Câu 18. Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào nhiệm kỳ nào?
A. Nhiệm kỳ 2006-2007.
B. Nhiệm kỳ 2008-2009.
C. Nhiệm kỳ 2007-2008.
D. Nhiệm kỳ 2009-2010.

Câu 19. Chọn một câu trả lời đúng nhất, trong số các câu từ A đến D để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu sau: Trong hơn nửa thế kỷ qua, Liên hợp quốc đã trở thành một (a), vừa (b), vừa (c) nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
A. a-Diễn đàn quốc tế, b-hợp tác, c-đấu tranh.
B. a-Diễn đàn khu vực, b-hợp tác,c- đấu tranh.
C. a-Diễn đàn quốc tế, b-không hợp tác, c-không đấu tranh.
D. a-Diễn đàn quốc tế, b-hòa bình, c-hữu nghị.

Câu 20. Phong trào giải phóng dân tộc ở quốc gia nào ở châu Phi đã Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến :
A. Ai Cập.
B. Tuynidi.
C. Angôla.
D. Angiêri.

Xem thêm:
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12 (có đáp án)
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 10 (có đáp án)