Home / Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Tài liệu Vui là website về chia sẻ tài liệu học tập miễn phí cho mọi người.

Tailieuvui.com nơi chia sẻ tài liệu miễn phí cho mọi người. Website được thành lập giúp mọi người không có điều kiện mua tài liệu có thể tiếp cận sách, tài liệu học tập trên internet.

Mục tiêu: Với nhu cầu học tập và tìm hiểu kiến thức của mọi người thì trang web Tailieuvui.com đã được thành lập. Với mục tiêu là nơi tìm kiếm, chia sẻ tài liệu học tập miễn phí cho mọi người.

Trang web https://tailieuvui.com chỉ chia sẻ tài liều học tập, ebook học tập cho nhưng người muốn được học tập mà chưa có điều kiện mua sách. Chúng tôi luôn khuyến khích độc giả nếu có điều kiện nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.

Các bài viết là những kiến thức đã được học tập và tìm tòi được các thành viên viết, biên tập tập.