Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Toàn cảnh đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán (2017 – 2022)

Toàn cảnh đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán (2017 – 2022)

Toàn cảnh đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán (2017 – 2022)
(Có hướng dẫn giải)

Tài liệu gồm 574 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Th.S Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp và phân loại theo chuyên đề các dạng toán trong các đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2021 – 2022, có đáp án và lời giải chi tiết; tài liệu giúp học sinh tham khảo trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Đáp án và lời giải chi tiết đề chính thức tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán
20 Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết