Home / Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 10

32 Bộ đề kiểm tra môn tiếng Anh 10

32 Bộ đề kiểm tra môn tiếng Anh 10 (Có đáp án) Nhằm cung cấp thêm tài liệu cho các em học sinh học tập và ôn thi môn tiếng Anh lớp 10. Cùng gửi đến các em tài liệu gồm hơn 32 đề thi môn tiếng Anh lớp 10 …

Đọc thêm

Bài tập phát âm tiếng Anh lớp 10

Bài tập phát âm tiếng Anh lớp 10 Bài tập tiếng Anh lớp 10 (Phát âm) Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group: 1/ A. pay                     B. bay                   C. day                   D. quay 2/ A. knife                   B. routine              C. dinner               D.  kick …

Đọc thêm