Home / Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 6

Tài liệu tiếng Anh lớp 6. Chia sẻ tài liệu học tập, đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 từ cơ bản đến nâng cao.

Ôn tập Thì Hiện Tại Đơn – Tiếng Anh 6

Ôn tập Thì Hiện Tại Đơn – Tiếng Anh 6 Trong học tiếng Anh thì việc học ngữ pháp là việc rất quan trọng. Việc hiểu và nắm vững ngữ pháp giúp các em làm bài kiểm tra tốt hơn. Trong bài này chúng ta sẻ cùng học phần ngữ …

Đọc thêm

Từ vựng trọng tâm tiếng Anh lớp 6

Từ vựng trọng tâm tiếng Anh lớp 6 Để học tốt môn tiếng Anh lớp 6 thì đâu tiên các em cần học tốt phần Từ vựng. Chính vì thế cùng gửi đến các em tài liệu Tuyển tập từ vựng trọng tâm tiếng Anh lớp 6 Với bộ từ …

Đọc thêm

Từ vựng tiếng Anh 6 – UNIT 12. ROBOT

Từ vựng tiếng Anh 6 – UNIT 12. ROBOT UNIT 12. ROBOT (Người máy) Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 SGK chương trình mới hay và đầy đủ giúp học tốt hơn. – play football /pleɪ ˈfʊtˌbɔl/ : chơi bóng đá – sing a song /sɪŋ eɪ /sɔŋ/: hát một bài hát – teaching robot /ˈtiː.tʃɪŋ ˈroʊ.bɑːt/: người …

Đọc thêm

Từ vựng tiếng Anh 6 – UNIT 11. OUR GREENER WORLD

Từ vựng tiếng Anh 6 – UNIT 11. OUR GREENER WORLD UNIT 11. OUR GREENER WORLD (Thế giới xanh hơn của chúng ta) Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 SGK chương trình mới hay và đầy đủ giúp học tốt hơn. – air pollution /eər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm không khí …

Đọc thêm