Home / Tài liệu tiếng Trung / Từ vựng tiếng Trung cần biết khi viết sơ yếu lý lịch để xin việc

Từ vựng tiếng Trung cần biết khi viết sơ yếu lý lịch để xin việc

Từ vựng tiếng Trung cần biết khi viết sơ yếu lý lịch để xin việc
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những từ vựng tiếng Trung mà bạn cần biết, trước khi viết sơ yêu lý lịch.

Xem thêm bài:
100 Câu cửa miệng thường dùng của người Trung Quốc
Động từ ly hợp trong tiếng Trung thường dùng