Home / Tiếng Anh 6 / Từ vựng trọng tâm tiếng Anh lớp 6

Từ vựng trọng tâm tiếng Anh lớp 6

Từ vựng trọng tâm tiếng Anh lớp 6

Để học tốt môn tiếng Anh lớp 6 thì đâu tiên các em cần học tốt phần Từ vựng. Chính vì thế cùng gửi đến các em tài liệu Tuyển tập từ vựng trọng tâm tiếng Anh lớp 6

Với bộ từ vựng tiếng Anh lớp 6 trọng tâm này, giúp các em học sinh có một vốn từ vựng tốt để hoàn thành hầu hết tất cả các bài tập thuộc lớp 6. Bộ tài liệu này được thiết lập một cách công phu theo từng chủ đề bài học, giúp các em học thuộc một cách dễ dàng, đồng thời ghi nhớ chúng theo từng hoàn cảnh ngữ cảnh cụ thể, giúp các em lâu quên.
Hy vọng với bộ đề thi này giúp các em học sinh lớp 6. có thêm tài liệu ôn tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu tiếng Anh lớp 6
Tài liệu tiếng Anh 9
Tài liệu 35 đề ôn thi cuối năm tiếng Anh lớp 6