Home / Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng
Tailieuvui.com là một Blog chia sẻ kiến thức cho mọi người, với mong muốn phổ cập kiến thức cho những ai chưa có điều kiện tiếp cận học tập.

Mục đích sử dụng website
– Không sử dụng website vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam và quốc tế.
– Tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước về sử dụng Internet và các điều khoản quy định của Nhà nước về biện pháp và trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh quốc gia trong hoạt động Internet tại Việt Nam.
– Không được sử dụng website để gây rối trật tự xã hội, tổn hại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp.
– Chịu trách nhiệm về tính chính xác thực hiện của các thông tin đăng tải của mình. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp và bản quyền.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng quyền tác giả trên internet nói chung và website Tailieuvui.com

Trân trọng cảm ơn