Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Sinh

Ôn thi THPT môn Sinh

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học

Phương pháp giải các dạng toán khó Sinh học 12

Phương pháp giải các dạng toán khó Sinh học 12 (Có hướng dẫn giải) Để giúp các em ôn thi tốt nhất môn Sinh học lớp 12. Tailieuvui.com cùng gửi đến các em học sinh tài liệu hướng dẫn các phương pháp giải các dạng bài tập trong Sinh học …

Đọc thêm

80 câu hỏi đếm môn Sinh học – Ôn thi THPT

80 câu hỏi đếm môn Sinh học – ôn thi THPT (Có đáp án) Tailieuvui.com cùng gửi đến các em học sinh tài liệu gồm 80 câu hỏi đếm môn Sinh học – ôn thi THPT. Đây là bộ nhưng câu hỏi Sinh học thường hay ra trong đề thi …

Đọc thêm

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 42: Hệ sinh thái

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 42: Hệ sinh thái (Có đáp án) Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Sinh học. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Sinh học lớp 12 theo từng bài. …

Đọc thêm