Home / Giải Vật lý 12

Giải Vật lý 12

Giải bài tập vật lý lớp 12 đầy đủ công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý SGK lớp 12 giúp để học tốt vật lý 12, luyện thi THPT Quốc gia

VẬT LÝ 12 CƠ BẢN

CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ
>> Bài 1. Dao động điều hòa
>> Bài 2. Con lắc lò xo
>> Bài 3. Con lắc đơn
>> Bài 4. Dao động tắt dần dao động cưỡng bức
>> Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN
>> Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc

CHƯƠNG II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM
>> Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
>> Bài 8. Giao thoa sóng
>> Bài 9. Sóng dừng
>> Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm
>> Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
>> Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều
>> Bài 13. Các mạch điện xoay chiều
>> Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp
>> Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất
>> Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp
>> Bài 17. Máy phát điện xoay chiều
>> Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha
>> Bài 19. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
>> Bài 20. Mạch dao động
>> Bài 21. Điện từ trường
>> Bài 22. Sóng điện từ
>> Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG
>> Bài 24. Tán sắc ánh sáng
>> Bài 25. Giao thoa ánh sáng
>> Bài 26. Các loại quang phổ
>> Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
>> Bài 28. Tia X
>> Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
>> Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
>> Bài 31. Hiện tượng quang điện trong
>> Bài 32. Hiện tượng quang – phát quang
>> Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo
>> Bài 34. Sơ lược về laze

CHƯƠNG VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
>> Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân
>> Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
>> Bài 37. Phóng xạ
>> Bài 38. Phản ứng phân hạch
>> Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

CHƯƠNG VIII. TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ
>> Bài 40. Các hạt sơ cấp
>> Bài 41. Cấu tạo vũ trụ