Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Địa lý / Trắc nghiệm môn Địa lý 12 theo bài (Có đáp án)

Trắc nghiệm môn Địa lý 12 theo bài (Có đáp án)

Trắc nghiệm môn Địa lý 12 theo bài (Có đáp án)
Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm kiến thức Địa lý lớp 12 theo chuyên đề (có đáp án)
Dưới đây là tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm theo từng bài trong sách giáo khoa gồm các chủ đề chính sau:


– Địa lý tự nhiên, dân cư, kinh tế và xã hội khu vực Đông Nam Á
– Vấn đề vị trí địa lý, đặc điểm địa hình và bảo vệ đất ở đồng bằng
– Dân cư và đô thị hóa ở Việt Nam
– Ngành nông nghiệp, thuỷ sản, du lịch, giao thông vận tải, biển đảo
– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
– Địa lý các vùng kinh tế như vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng, vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ, vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ, vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên….
– Các vùng kinh tế trọng điểm
– Khai thác Atlat Địa lý
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Đề thi THPT Quốc Gia môn Địa lý
Đề thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử