Home / Tài liệu tiếng Trung / 1000 Từ vựng tiếng Trung cơ bản qua hình ảnh PDF

1000 Từ vựng tiếng Trung cơ bản qua hình ảnh PDF

1000 Từ vựng tiếng Trung cơ bản qua hình ảnh

Cuốn sách 1000 từ vựng tiếng trung cơ bản qua hình ảnh với tên tiếng anh The Usborne first thousand words in chinese được thiết kế một cách chi tiết với các hình ảnh minh họa rõ nét, giúp các bạn học 1000 tiếng trung cơ bản một cách hiệu quả. Đây là bộ từ vựng quan trọng và cần thiết để hình thành tư duy giao tiếp sau này.

Download tài liệu: Here

Xem bài liên quan:
Tài liệu học 301 câu đàm thoại tiếng Trung
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung PDF