Home / Giải Toán 12

Giải Toán 12

Giải bài tập toán lớp 12 như là cuốn để học tốt Toán lớp 12. Tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập giải tích và hình học SGK Toán lớp 12, giúp ôn luyện thi THPT Quốc gia.

TOÁN 12 CƠ BẢN

PHẦN GIẢI TÍCH – TOÁN 12

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
>> Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
>> Bài 2. Cực trị của hàm số
>> Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
>> Bài 4. Đường tiệm cận
>> Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
>> Ôn tập Chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
>> Bài 1. Lũy thừa
>> Bài 2. Hàm số lũy thừa
>> Bài 3. Lôgarit
>> Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
>> Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
>> Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
>> Ôn tập Chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
>> Bài 1. Nguyên hàm
>> Bài 2. Tích phân
>> Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học
>> Ôn tập Chương III – Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC
>> Bài 1. Số phức
>> Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức
>> Bài 3. Phép chia số phức
>> Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực
>> Ôn tập Chương IV – Số phức

> ÔN TẬP CUỐI NĂM – GIẢI TÍCH 12

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 12

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN
>> Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
>> Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
>> Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
>> Ôn tập chương I – Khối đa diện

CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
>> Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
>> Bài 2. Mặt cầu
>> Ôn tập chương II – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
>> Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
>> Bài 2. Phương trình mặt phẳng
>> Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian
>> Ôn tập chương III – Phương pháp toạ độ trong không gian

> ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12