Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Jitsuryoku Appu ! JLPT N2 Yomu – 実力アップ!日本語能力試験N2読む(文章の文法・読解) PDF

Download Jitsuryoku Appu ! JLPT N2 Yomu – 実力アップ!日本語能力試験N2読む(文章の文法・読解) PDF

Jitsuryoku Appu ! JLPT N2 Yomu – 実力アップ!日本語能力試験N2読む(文章の文法・読解)

実力アップ!日本語能力試験 N2 読む 文章の文法・読解

Jitsuryoku Appu JLPT N2 Yomu. Tài liệu này tổng hợp tất cả những dạng đề thi đọc hiểu sẽ xuất hiện trong kỳ thi JLPT N2 nhằm giúp bạn ôn luyện và nắm rõ cấu trúc và mức độ khó.

Mỗi bài đọc sẽ cung cấp cho bạn một lượng từ vựng cần thiết. Đọc hiểu là phần khá nặng trong kì thi nên những tài liệu thế này không thể thiếu cho kế hoạch ôn luyện của bạn.

(可能であれば、読者は著者を支援するために全国の書店でオリジナルを購入する必要があります。)
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF