Home / Kế toán – Kinh tế

Kế toán – Kinh tế

Nơi chia sẻ tài liệu kế toán, giáo trình về Kinh tế, kế toán, Kế toán quản lý

Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học PDF

Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Danh cho bậc Đại học Lời nói đầu Chương 1 Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học Chương 2 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Chương 3 Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ …

Đọc thêm

Slide Bài giảng môn Kinh tế học vi mô NEU

Slide Bài giảng môn Kinh tế học vi mô NEU TS. Nguyễn Thị Thu Pages: 383 Bài giảng “Kinh tế học vi mô” có cấu trúc gồm 8 chương trình bày các nội dung: Tổng quan về kinh tế học, lý thuyết cung cầu, độ co dãn, lý thuyết lợi …

Đọc thêm