Home / Kế toán - Kinh tế / Sách KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HẢI QUAN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PDF

Sách KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HẢI QUAN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PDF

Sách KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HẢI QUAN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
(TS. NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN)

Lý Thuyết và Tình Huống Ứng Dụng

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ngày càng phát triển. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa liên quan rất nhiều đến các kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu về hải quan cũng như kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu về xuất nhập khẩu.

Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.cũng như công tác quản lý của nhà nước đối với hoạt động này, cuốn sách chuyên khảo “Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng” sẽ cung cấp cho độc giả, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và sinh viên các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu.

Đặc biệt cuốn sách là tài liệu thiết thực và bổ ích cho công tác đào tạo Nghiệp vụ khai hải quan và những cá nhân, tổ chức hành nghề dịch vụ khai hải quan.

NỘI DUNG:
Phần thứ nhất: Phân loại hàng hóa
Phần thứ hai: Xuất xứ hàng hóa
Phần thứ ba: Trị giá hải quan
Phần thứ tư: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Phần thứ năm: Kỹ thuật nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu Kế toán
Tài liệu tiếng Anh