Home / Kế toán - Kinh tế / Giáo trình Bài tập Toán cao cấp tập 1, tâp 2, tập 3 PDF

Giáo trình Bài tập Toán cao cấp tập 1, tâp 2, tập 3 PDF

Giáo trình Bài tập Toán cao cấp tập 1, tâp 2, tập 3 PDF
(Có hướng dẫn giải)

Bộ giáo trình Bài tập Toán cao cấp trong chướng tình học Đại học, Cao Đẳng. Với tài liệu này là tổng hợp các dạng bài tập Toán cao cấp và giúp hướng dẫn giải các dạng bài Toán cao cấp thường gặp.

Bài tập Toán cao cấp tập 1: Đại số tuyến tính và Hình học giải tích
Bài tập Toán cao cấp tập 2: Phép tính vi phân các hàm
Bài tập Toán cao cấp tập 3: Phép tính tích phân. Lý thuyết chuỗi. Phương trình vi phân.

Download Toán cao cấp tập 1: PDF
Download Toán cao cấp tập 2: PDF
Download Toán cao cấp tập 3: PDF

Xem thêm:
Tài liệu kế toán
6 Bộ đề thi trắc nghiệm Kinh tế vi mô có đáp án
Slide Bài giảng môn Kinh tế học vi mô NEU