Home / Kế toán - Kinh tế / Giáo trình Nguyên Lý Kế Toán PDF

Giáo trình Nguyên Lý Kế Toán PDF

Giáo trình Nguyên Lý Kế Toán – Trường ĐH Thủ Dầu Một PDF


Tailieuvui cùng gửi đến các bạn tài liệu học Nguyên Lý Kế Toán.
Giáo trình “Nguyên lý kế toán” nhằm cung cấp cho người đọc những vấn đề cơ bản về nguyên tắc kế toán, phương pháp ghi chép kế toán và cung cấp thông tin tài chính.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm bài:
Tài liệu bài giảng môn Kiểm Toán căn bản
Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm Toán (Có đáp án)