Home / Kế toán - Kinh tế / Tài liệu bài giảng môn Kiểm Toán căn bản

Tài liệu bài giảng môn Kiểm Toán căn bản

Bài giảng kiểm toán căn bản
Để giúp các bạn sinh viên học ngành kế toán, tài chính có thêm tài liệu học tập, chính vì thế mà Tailieuvui.com cùng gửi đến các bạn tài liệu bài giảng môn Kiểm Toán căn bản.

Tài liệu giúp Làm rõ các khái niệm liên quan đến các từ khóa sau : kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, nổi kiểm, ngoại kiểm, hiệu quả, hiệu năng – Hiểu được phương pháp và vai trò của kiểm tra kế toán trong xã hội ngày nay.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu kế toán
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm Toán (Có đáp án)
Slide Bài giảng môn Kinh tế học vi mô NEU