Home / Kế toán - Kinh tế / Tài liệu cho bộ Kế Toán, Nhân sự và Nhân viên văn phòng

Tài liệu cho bộ Kế Toán, Nhân sự và Nhân viên văn phòng

Tài liệu cho bộ Kế Toán, Nhân sự và Nhân viên văn phòng
File tài liệu cho kế toán, nhân sự, nhân viên văn phòng

1. Quản lý bản thân
2. Theo dõi thời gian công việc hàng ngày
3. Theo dõi thời gian công việc hàng tuần
4. Điểm doanh nhân viên hàng tháng
5. Tiêu chí đánh giá nhân viên
6. Danh sách nghỉ việc của nhân viên
7. Tiêu chí đánh giá nhân viên
8. Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên tuần
9. Bảng chấm công tăng ca
10. Đánh giá thực hiện công việc tháng, năm
11. Bảng đánh gia nhân viên quý, năm

Download file tài liệu: Here

Xem thêm:
Tài liệu bài giảng môn Kiểm Toán căn bản
Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm Toán (Có đáp án)