Home / Kế toán - Kinh tế / Tổng hợp 22 Công văn gửi thuế và BHXH

Tổng hợp 22 Công văn gửi thuế và BHXH

Tổng hợp 22 Công văn gửi thuế và BHXH
22 loại công văn quan trọng dưới đây sẽ hỗ trợ đắc lực cho các bạn kế toán viên trong công tác thuế và BHXH, giúp cho kế toán soạn thảo một công văn hoàn chỉnh, đúng quy định và đầy đủ nội dung.

Chi tiết các loại công văn sẽ được gửi trong file đính kèm.
1. CV giải trình về việc kê khai sai trên hồ sơ thuế.
2. CV xin gộp BCTC vào năm sau.
3. CV giải trình bị treo tiền BHXH.
4. CV giải trình BHXH.
5. CV giải trình sai số thuế TNCN.
6. CV giải trình số người đóng BH không bằng số người lao động thể hiện trên hồ sơ thuế.
7. CV giải trình hóa đơn bỏ trốn.
8. CV xác nhận không nợ đọng thuế.
9. CV xin giảm số thuế TNDN và ân hạn thuế.
10. CV xin khôi phục MST.
11. CV xin lùi thời hạn quyết toán thuế.
12. CV xin quyết toán thuế.
13. CV xin tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ khi DN thay đổi trụ sở.
14. CV xin rút lại thông báo phát hành hóa đơn.
15. Bổ sung CV giải trình số NLĐ tham gia BH không giống số NLĐ thể hiện trong hồ sơ thuế.
16. CV xin hoàn trả ngân sách nhà nước 01-DNHT.
17. CV giải trình sai thuế TNCN 2017.
18. CV xin hủy tờ khai thuế GTGT.
19. CV giải trình nộp muộn tờ khai.
20. CV báo cáo giải trình tiền thuế.
21. CV giải trình sai BH.
22. Mẫu C1-11NS.

Download tài liệu: Here

Xem thêm:
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học PDF
Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm Toán (Có đáp án)