Home / Kế toán - Kinh tế / Giáo trình về Kinh tế học vĩ mô PDF

Giáo trình về Kinh tế học vĩ mô PDF

Giáo trình về Kinh tế học vĩ mô
Giáo trình môn Kinh tế học vĩ mô trình bày đại cương về kinh tế học vĩ mô và sự quản lý nhà nước về kinh tế, cấu trúc vĩ mô và những mục tiêu cơ bản của nền kinh tế quốc dân, tổng cung – tổng cầu, tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát, kinh tế vĩ mô và nền kinh tế mở.

Để giúp các bạn sinh viên Kế Toán, kinh Tế có thêm tài liệu học tập, chính vì thế mà Tailieuvui.com cùng gửi đến các bạn tài liệu về Kinh tế học vĩ mô.

Với tài liệu Kinh tế học vĩ mô gồm:
Chướng 1: Khái Quát về kinh tế học vĩ mô.
Chướng 2: Tổng sản phẩm Quốc Dân và thu nhập quốc Dân
Chướng 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa
Chướng 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ
Chướng 5: Hỗn hợp chính sách tài khóa và tiền tệ.
Chướng 6: Tổng cung và các chu kỳ kinh doanh
Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát
Chương 8: Kinh tế vĩ mô của nên kinh tế mở
…..

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp công thức môn Kinh Tế Vĩ Mô
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm Toán (Có đáp án)
Slide Bài giảng môn Kinh tế học vi mô NEU