Home / Kế toán - Kinh tế / Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm Toán (Có đáp án)

Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm Toán (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán (Có đáp án)

Sau đây cùng chia sẻ với các bạn sinh viên đang học về Kiểm Toán, kế toán.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán – kiểm toán (có đáp án). Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.
Tài liệu này có 48 câu trắc nghiệm.

Download tài liệu: Word

Xem thêm:
Tài liệu kế toán
6 Bộ đề thi trắc nghiệm Kinh tế vi mô có đáp án
Slide Bài giảng môn Kinh tế học vi mô NEU