Home / Sách / Sách Luật

Sách Luật

[PDF] BỘ LUẬT DÂN SỰ

[PDF] BỘ LUẬT DÂN SỰ Bộ luật dân sự bao gồm 689 điều, có những nội dung nổi bật về chuyển đổi giới tính. Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế …

Đọc thêm

[PDF] Ebook Hỏi Đáp Về Quyền Con Người

[PDF] Ebook Hỏi Đáp Về Quyền Con Người (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) Kể từ khi Liên hợp quốc được thành lập (năm 1945), quyền con người đã được quy định cụ thể trong hàng trămvăn kiện pháp luật quốc tế, trở thành một hệ thống tiêu chuẩn pháp …

Đọc thêm

[File pdf] Trọn bộ 3 cuốn “Sổ Tay Luật sư”

[File pdf] Trọn bộ 3 cuốn “Sổ Tay Luật sư” Tập 1 – Luật sư và hành nghề luật sư: Giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật sư, vị trí, vai trò và chức năng; Tổ chức hành nghề luật sư; Tổ chức xã hội nghề nghiệp của …

Đọc thêm

Bài Giảng Pháp Luật Kinh Doanh Bất Động Sản PDF

Bài Giảng Pháp Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Bài giảng “Pháp luật kinh doanh bất động sản” trình bày các nội dung: Bất động sản và thị trường bất động sản, phân loại thị trường bất động sản, giá cả bất động sản, chủ thể kinh doanh bất động …

Đọc thêm

[Ebook] Giáo trình Luật Đất đai PDF

Giáo trình Luật Đất Đai Trường Đại học Luật Hà Nội. Trong những năm qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng về đất đai nhằm thể chế hoá đường lối chủ trương của Đảng về đất đai trong thời kì công nghiệp hoá …

Đọc thêm