Home / Kế toán - Kinh tế / Tổng hợp công thức môn Kinh Tế Vĩ Mô

Tổng hợp công thức môn Kinh Tế Vĩ Mô

Tổng hợp công thức môn Kinh Tế Vĩ Mô
Cùng chia sẻ với các bạn sinh viên học chuyên ngành Kinh Tế, Kế Toán, tổng hợp công thức môn Kinh Tế học Vĩ Mô.
Đây là bộ tổng hợp công thức môn Kinh Tế Vĩnh Mô đẩy đủ và chi tiết.
Trong quá trình học tập và làm bài tập thì việc sử dụng công thức rất là quan trọng.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF
Download tài liệu: Word

Xem thêm:
Tài liệu bài giảng môn Kiểm Toán căn bản
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm Toán (Có đáp án)