Home / Tài liệu / Ngoại ngữ / Học tiếng Nhật / Download Speed Master Goi N3 – 日本語能力試験問題集N3語彙スピードマスター PDF + Audio CD

Download Speed Master Goi N3 – 日本語能力試験問題集N3語彙スピードマスター PDF + Audio CD

Speed Master Goi N3 – 日本語能力試験問題集N3語彙スピードマスター

Goi Speed Master trình độ N3 bao gồm CD (mp3) và Ebook (pdf) đính kèm sẽ giúp các bạn rất nhiều trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ quốc tế ( JLPT).

Sách cũng giúp nhanh chóng nâng cao vốn từ vựng hữu ích để chuẩn bị cho kỳ thi này.

テーマ別に見開き2ページにまとめているので、知識を整理しやすく、テンポよく学習できる。取り上げた見出し語は2,000以上。日本語能力試験のN3レベルを十分にカバー。

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + Audio CD: tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *