Home / Vật lý 12 / Giải Vật lý 12 Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Giải Vật lý 12 Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Giải Bài Tập Vật lý lớp 12 cơ bản
Chương 2: Sóng cơ và sóng âm
Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

— Hết chương II —