Home / Môn Vật Lý / Vật Lý 12 / Giải Vật lý 12 Chương 2 Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Giải Vật lý 12 Chương 2 Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Giải Bài Tập Vật lý lớp 12 cơ bản
Chương 2: Sóng cơ và sóng âm
Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

— Hết chương II —

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *