Home / Sách / Sách Kinh tế / Sách Tăng Tốc Đến Thành Công – Tập 1 PDF

Sách Tăng Tốc Đến Thành Công – Tập 1 PDF

Tăng Tốc Đến Thành Công – Tập 1
Tác giả: Lâm Minh Chánh

Bộ sách Tăng Tốc Đến Thành Công – Học Từ Những Cuốn Sách Kinh Doanh Hàng Đầu được viết nhằm mục đích giới thiệu những ý tưởng cốt lõi, những bài học hay được viết trong những cuốn sách kinh doanh hàng đầu: Kinh tế học trần trụi, Những người xuất chúng, Sức mạnh của thói quen, Từ tốt đến vĩ đại, Những ngộ nhận về doanh nghiệp, Ai lấy miếng pho mát của tôi…

Không giống như những bài giới thiệu về một số cuốn sách hàng đầu của tác giả trên Thời báo Kinh Tế Sài Gòn, Nhịp Cầu Đầu Tư, Đâu Tư Chứng Khoán… vào những năm 2002-2008, bộ sách Tăng Tốc Đến Thành Công – Học Từ Những Cuốn Sách Kinh Doanh Hàng Đầu đưa trọn vẹn những ý tưởng cốt lõi của các cuốn sách hàng đầu đến với độc giả và tránh không áp đặt lồng ghép những ý kiến của bản thân người viết vào.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách Những Nguyên Lý Quản Trị Bất Biến Mọi Thời Đại PDF