Home / Toán 9 / Chuyên đề phương trình bậc hai và ứng dụng hệ thức Vi-ét – Toán 9

Chuyên đề phương trình bậc hai và ứng dụng hệ thức Vi-ét – Toán 9

Chuyên đề phương trình bậc hai và ứng dụng hệ thức Vi-ét – Toán 9
(Có hướng dẫn giải)

Bài toán giải và biện luận nghiệm phương trình bậc hai cùng với ứng dụng của hệ thức Vi-ét là một trong những nội dung quan trọng bậc nhất trong chương trình Đại số lớp 9, đây là dạng toán xuất hiện trong hầu hết các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán.

Download tài liệu: PDF

Xem bài liên quan:
48 Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Chuyên Toán
Tuyển Tập Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Toán 9