Home / Toán 9 / Tuyển Tập Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 9

Tuyển Tập Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 9

Tuyển Tập Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 9
(Có hướng dẫn giải)
Tác giả : Nguyễn Chín Em

Mục lục

Đề số 1. Đề thi HSG Lớp 9 – Quận Ba Đình – TP Hà Nội năm 2017 . . . . . . 4
Đề số 2. Đề thi HSG Lớp 9 – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội năm 2017-2018,
Vòng 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Đề số 3. Đề thi HSG Lớp 9 – TP Hà Nội năm học 2010 – 2011 . . . . . . . . . 14
Đề số 4. Đề thi HSG Lớp 9 – TP Hà Nội năm học 2011-2012 . . . . . . . . . . 19
Đề số 5. Đề thi HSG Lớp 9 – TP Hà Nội, năm học 2012 – 2013 . . . . . . . . . 24
Đề số 6. Đề thi HSG Lớp 9 – TP Hà Nội năm học 2013 – 2014 . . . . . . . . . 30
Đề số 7. Đề thi HSG Lớp 9 – TP Hà Nội năm học 2014-2015 . . . . . . . . . . 35
Đề số 8. Đề thi HSG Lớp 9 – TP Hà Nội năm học 2016 – 2017 . . . . . . . . . 41
Đề số 9. Đề thi HSG Lớp 9 – Quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội năm 2018 . . . . 47
Đề số 10. Đề thi Toán 9 HSG năm học 2011, Tp. Đà Nẵng . . . . . . . . . . . 52
Đề số 11. Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 năm học 2010-2011, Lâm Đồng . . 57
Đề số 12. Đề thi HSG lớp 9, Nghệ An, Bảng A, năm 2011 . . . . . . . . . . . 62
Đề số 13. Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 năm học 2010-2011, Quảng
B`47.65845nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Đề số 14. Đề thi Toán 9 Học sinh giỏi năm học 2012-2013, An Giang . . . . . 71
Đề số 15. HSG Toán 9, huyện B`47.65845nh Giang, tỉnh Hải Dương, năm học
2012 – 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Đề số 16. Đề thi Toán 9 Học sinh giỏi năm học 2012-2013, Tp. Đà Nẵng . . . 81
Đề số 17. Đề thi HSG toán 9 tỉnh Hải Dương năm học 2012-2013. . . . . . . . 85
Đề số 18. Đề thi chọn HSG Toán 9 năm học 2012-2013, Tỉnh Hà T˜47.65845nh 90
Đề số 19. Đề thi Toán 9 Học sinh giỏi năm học 2012 – 2013, Kiên Giang . . . 95
Đề số 20. Đề thi Toán 9 Học sinh giỏi năm học 2012-2013 tỉnh Quảng Ninh . 99
Đề số 21. Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 năm học 2012-2013, Tiền Giang . 104
Đề số 22. Đề thi Toán 9 Học sinh gỏi năm học 2013-2014, Tỉnh Bắc Ninh . . 110
Đề số 23. Đề thi học sinh giỏi Toán 9 năm học 2013-2014, Nghi Xuân, Hà
T˜47.65845nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Đề số 24. Đề thi Toán 9 Học sinh gỏi năm học 2013-2014, Ninh Thuận . . . . 120
Đề số 25. Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 năm học 2013-2014, V˜47.65845nh
Phúc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Đề số 26. Đề thi Toán 9 Học sinh gỏi năm học 2017-2018, An Giang. . . . . . 127
Đề số 27. Đề thi Toán 9 Học sinh gỏi năm học 2016-2017, Sở GD Bến Tre . . 132
Đề số 28. Đề thi Toán 9 Học sinh giỏi năm học 2016-2017, Hải Phòng . . . . 137
Đề số 29. Đề thi HSG Toán 9, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, 2017 . . . . . . . . 144
Đề số 30. Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 năm học 2016-2017, Thanh Hóa . 148
Đề số 31. Đề thi Toán 9 Học sinh giỏi năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT Thừa
Thiên Huế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Đề số 32. Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 năm học 2016-2017, Thành phố
Hồ Ch´47.65845 Minh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Đề số 33. Đề thi Toán 9 Học sinh giỏi năm học 2017-2018, B`47.65845nh Định 166
Đề số 34. Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 năm học 2017-2018, Hải Dương . 171
Đề số 35. Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 năm học 2017-2018, Huyện Tiền
Hải – Tỉnh Thái B`47.65845nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Download tài liệu: PDF