Home / Tài liệu tiếng Trung / Tài liệu học 301 câu đàm thoại tiếng Trung

Tài liệu học 301 câu đàm thoại tiếng Trung

Tài liệu học 301 câu đàm thoại tiếng Trung
(Bản tiếng Trung – Việt)

Với các bạn học tiếng Trung Quốc thì việc học giao tiếp, đàm thoại là việc rất quan trọn, chính vì thế mà trong bài này cùng gửi đến các bạn tài liệu 301 câu đàm thoại tiếng Trung.

Tài liệu 48 bài trong đó có 8 bài ôn tập, bao quát trên 800 từ thường dùng. Nội dung các bài tập gồm các phần “”Mẫu câu””, “”Đàm thoại””, “”Từ mới””, “”Chú ý từ ngữ””, “”Ngữ pháp””, “”bài tập””…

Tài liệu được soạn theo hướng “”mẫu câu”” để đi vào thực hành giao tiếp, nhưng cũng giới thiếu khái quát cấu trúc ngữ pháp của tiếng Hán hiện đại.

Chúc các bạn học tốt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung PDF
Tài liệu tiếng Trung