Home / Vật lý 12 / Tải Sách Giáo Khoa Vật Lý 12 Nâng cao ebook PDF

Tải Sách Giáo Khoa Vật Lý 12 Nâng cao ebook PDF

Sách Giáo Khoa Vật Lý 12 Nâng cao

Thông tin sách
Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa vật lý 12 nâng cao
Gồm 10 chương:
Chương I – Động lực học vật rắn
Chương II – Dao động cơ
Chương III – Sóng cơ
Chương IV – Dao động và sóng điện từ
Chương IX – Hạt nhân nguyên tử
Chương V – Dòng điện xoay chiều
Chương VI – Sóng ánh sáng
Chương VII – Lượng tử ánh sáng
Chương VIII – Sơ lược về thuyết tương đối hẹp
Chương X – Từ vi mô đến vĩ mô

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp công thức và lý thuyết môn Vật Lý 10,11,12
Tổng hợp công thức Vật Lý 12