Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Sinh / Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 12 cần thiết cho thi THPT quốc gia 2022

Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 12 cần thiết cho thi THPT quốc gia 2022

Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 12 cần thiết cho thi THPT quốc gia 2022
Sau đây tailieuvui.com xin gửi tới các thí sinh đề cương ôn thi THPT quốc gia 2022 môn Sinh học để tham khảo.
Chương trình Sinh học lớp 12 gồm:


Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị
Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền
Chương 3: Di Truyền Học Quần Thể
Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học
Chương 5: Di Truyền Học Người
Chương 6: Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa
Chương 7: Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất
Chương 8: Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật
Chương 9: Quần Xã Sinh Vật
Chương 10: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh Học của Bộ GD&ĐT
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Sinh học trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa