Home / Thư viện đề thi / Đề thi Sinh học THPT / Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh Học của Bộ GD&ĐT

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh Học của Bộ GD&ĐT

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh Học của Bộ GD&ĐT
(Có đáp án)

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Dưới đây là đề thi tham khảo môn Sinh Học.
Sau đây Tailieuvui.com cùng gửi đến các em HS đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Sinh Học của Bộ
GD&ĐT.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Đáp án tham khảo:

81. C 82. D 83. D 84. D 85. B 86. C 87. D 88. C 89. C 90. D
91. A 92. B 93. B 94. B 95. D 96. B 97. D 98. D 99. A 100. D
101. C 102. D 103. B 104. D 105. A 106. B 107. A 108. A 109. C 110. C
111. C 112. D 113. A 114. B 115. B 116. A 117. B 118. C 119. C 120. A

Download đề thi: PDF