Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Sinh / 80 câu hỏi đếm môn Sinh học – Ôn thi THPT

80 câu hỏi đếm môn Sinh học – Ôn thi THPT

80 câu hỏi đếm môn Sinh học – ôn thi THPT
(Có đáp án)

Tailieuvui.com cùng gửi đến các em học sinh tài liệu gồm 80 câu hỏi đếm môn Sinh học – ôn thi THPT. Đây là bộ nhưng câu hỏi Sinh học thường hay ra trong đề thi THPT Quốc Gia.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các em.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Sinh học trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương