Home / Ôn Thi THPT

Ôn Thi THPT

Chia sẻ tài liệu học tập, ôn Thi THPT Quốc Gia. Tài Liệu Ôn Thi THPT Quốc Gia chuẩn theo cấu trúc mới của Bộ Giáo Dục.

51 VDC Hình học giải tích Oxyz – Ôn Thi THPT

51 VDC Hình học giải tích Oxyz – Ôn Thi THPT (Có hướng dẫn giải) 51 câu Vận dụng cao – Hình học giải tích Oxyz có lời giải chi tiết ôn thi THPT Quốc gia. Cùng gửi đến các bạn những câu hỏi vận dụng cao chuyên đề hình …

Đọc thêm

Chuyên đề Hàm Số vẫn dụng cao – Ôn thi THPT

Chuyên đề Hàm Số vẫn dụng cao – Ôn thi THPT (Có hướng dẫn giải) Trong tài liệu này hướng dẫn giải các dạng bài tập về hàm số.  Download tài liệu: PDF Xem thêm bài: Chuyên đề Hàm Số – Ôn thi THPT Hướng dẫn giải 110 bài …

Đọc thêm

80 câu hỏi đếm môn Sinh học – Ôn thi THPT

80 câu hỏi đếm môn Sinh học – ôn thi THPT (Có đáp án) Tailieuvui.com cùng gửi đến các em học sinh tài liệu gồm 80 câu hỏi đếm môn Sinh học – ôn thi THPT. Đây là bộ nhưng câu hỏi Sinh học thường hay ra trong đề thi …

Đọc thêm