Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn GDCD / Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Giáo Dục Công Dân

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Giáo Dục Công Dân

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Giáo Dục Công Dân
(Có đáp án)

Sáng thứ Tư ngày 01 tháng 03 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 môn Giáo Dục Công Dân, nhằm giúp các em học sinh nắm vững hình thức và cấu trúc đề thi.

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Giáo Dục Công Dân gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề).

Download: PDF

Xem thêm:
Trắc nghiệm GDCD 12 bài 1: Pháp luật và đời sống
Trắc nghiệm GDCD 12 bài 2: Thực hiện pháp luật