Home / Tài liệu tiếng Nhật / 100 Mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng

100 Mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng

100 Mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng

1. Mẫu câu: のう、すみません。 À…, xin lỗi anh/chị.

Nâng cao: あのう、すみません。À…, xin lỗi anh/chị.

ちょっとよろしいですか。Cho tôi hỏi một chút được không ạ?

2. Mẫu câu: どうもありがとうございます。 Xin cảm ơn nhiều.

☆ Cách nói ngắn gọn với bạn bè, người thân: どうもありがとう。/ ありがとう。

Nâng cao: Người bán:どうもありがとうございます。 Xin cảm ơn.

Người mua:どうも Không có gì.

3. Mẫu câu: どうぞよろしく。 Rất hân hạnh được làm quen với anh/chị.

Nâng cao: Cách nói tên trong tiếng Nhật: họ + tên riêng

4. Mẫu câu: 日本 ( にほん )は初 ( はじ )めてなんです。 Đây là lần đầu tiên (tôi tới) Nhật Bản.

Nâng cao: 日本 ( にほん )(に来 ( く )ること)は初 ( はじ )めてなんです。 Đây là lần đầu tiên (tôi tới) Nhật Bản.

5. Mẫu câu: すごい! Thật tuyệt vời!

☆ Cách nói nhấn mạnh ý thán phục: すごいなあ!

☆ Cách nói thể hiện ý muốn người nghe đồng tình với nhận xét của mình: すごいね!

Nâng cao: ☆Cách nói lịch sự: すごいですね!

☆ Cách nói nhấn mạnh ý ngạc nhiên: わあすごい!

6. Mẫu câu: お住 ( す )まいはどちらですか? Nhà anh/chị ở đâu?

☆ お住まいはどこですか? Nhà anh/chị ở đâu?

Nâng cao: ☆ 名前 ( なまえ )はなんですか:Tên anh/chị là gì? 名 ( な )前 ( まえ )は?: Tên anh là… /Tên chị là…

7. Mẫu câu: 連絡先 ( れんらくさき )を教えてくれませんか? Anh/chị có thể cho tôi biết địa chỉ liên lạc được không?

Nâng cao:
あのう、連絡先 ( れんらくさき )を教 ( おし )えてくれませんか?
Anh/chị ơi, làm ơn cho tôi biết địa chỉ liên lạc được không?

8. Mẫu câu: お願 ( ねが )いします。 Xin phiền anh/chị (làm giúp).

A: コーヒー、いかがですか?Anh/chị dùng cà phê nhé?

B: お願 ( がい )いします。Vâng, phiền anh/chị (cho tôi cà phê).

Nâng cao: ☆ Cách đề nghị người khác làm việc gì: Điều muốn nhờ +お願いします。

お水 ( みず )、お願 ( ねが )いします。Làm ơn cho tôi xin nước.

駅 ( えき )まで、お願 ( ねが )いします。Làm ơn cho tôi tới ga.

9. Mẫu câu: それじゃあ、また。 Hẹn gặp lại anh/chị.

Nâng cao: それじゃあ、また明日 ( あした )。Thế nhé, hẹn ngày mai gặp lại.

それじゃあ、また月曜日 ( げつようび )。 Thế nhé, hẹn thứ hai gặp lại

10. Mẫu câu: いえ、それほどでも。 Không, tôi cũng không giỏi đến thế đâu ạ.

A: お上手 ( じょうず )ですね。Anh/chị giỏi quá.

B: いえ、いえ。 Không, không.

Nâng cao ☆ Các cách trả lời khi được người khác khen ngợi:

▴いえ、まだまだです。Chưa ạ, tôi vẫn còn kém lắm.

▴そんなことないですよ。Không được đến mức anh/chị khen đâu.

▴いえ、たいしたことありません。Chưa ạ, vẫn chưa đáng gì đâu

11. Mẫu câu: おいくらですか? (Giá) bao nhiêu tiền?

☆ Cách nói ngắn gọn: いくらですか?

Nâng cao: すみません。これ、おいくらですか? Xin lỗi, cái này bao nhiêu tiền?

12. Mẫu câu 一万円札 ( いちまんえんさつ )でもいいですか? (Tôi đưa) tờ 1 vạn yên có được không?

☆ Cách hỏi xem điều gì đó có được không: Điều cần hỏi + でもいいですか?

▴ コーヒーでもいいですか? Cà phê thì có được không?

▴ 明日 ( あした )でもいいですか? Ngày mai thì có được không?

Nâng cao ☆ Cách nói ngắn gọn với bạn bè, người thân: 一 ( いち )万 ( まん )円 ( えん )札 ( きつ )でもいい?

13. Mẫu câu: さあ、お入りください。 Nào, xin mời vào/ お座りください。 Xin mời ngồi.

Nâng cao: どうぞ、お入りください。Xin mời vào / どうぞ、どうぞ。Xin mời, xin mời

さあ、さあ。 Xin mời, xin mời

14. Mẫu câu: はい、そうします。 Vâng, tôi sẽ làm như vậy.

Nâng cao: ☆ Các cách trả lời khi được gợi ý:

▴はい、わかりました。 Vâng, tôi hiểu rồi.

▴まだ、やらなければいけないことがあるので...。 Tôi còn có chút việc phải làm.

※ Không từ chối thẳng: いいえ、そうしたくありません。 Không, tôi không muốn làm như vậy.

15. Mẫu câu レオさんのお部屋 ( へや )は二階です。 Phòng của Leo ở tầng 2.

Nâng cao トイレ ( といれ )は二階 ( いっかい )です。Nhà vệ sinh ở tầng hai. /

台所 ( だいどころ )は一階です。Bếp ở tầng một.

16. Mẫu câu: 気 ( き )をつけて。 Hãy cận thận nhé.

Nâng cao: Điều muốn khuyên + に気をつけて。

車 ( くるま )に気 ( き )をつけて。Hãy cận thận xe ô tô nhé. 体 ( からだ )に気 ( き )をつけて。 Hãy giữ gìn sức khỏe nhé.

17. Mẫu câu: おはようございます。 Xin chào (câu chào được nói trước 10 giờ sáng)

☆ Cách nói ngắn gọn với bạn bè, người thân hoặc người ít tuổi hơn: おはよう。

Nâng cao: こんにちは。 Xin chào (nói trong khoảng 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều)

こんばんは。Xin chào (nói sau 6 giờ chiều)

おやすみなさい。Chúc ngủ ngon (cách nói ngắn gọn là おやすみ)

18. Mẫu câu: いただきます。 Xin vô phép.

Nâng cao: ごちそうさまでした。 Xin cảm ơn về bữa ăn ngon (nói ngắn gọn là ごちそうさま。)

19. Mẫu câu: とてもおいしいです。 Rất ngon.

☆ Cách nói thể hiện mong muốn nhận được sự đồng tình của người nghe:

とても、おいしいですね。 Rất ngon nhỉ.

Nâng cao: ☆ Nhận xét trước khi ăn: おいしそうですね。 Trông có vẻ ngon nhỉ.

☆ Nhận xét khi đang ăn: とてもおいしいです。 Rất ngon.

☆ Nhận xét khi đã ăn xong: とてもおいしかったです。 Các món ăn (đã) rất ngon.

20. Mẫu câu: いってきます。 Tôi đi nhé.

Người đi: いってきます。Tôi đi đây.

Người ở lại: いってらっしゃい。Anh/chị đi nhé.

Nâng cao: Người mới về: ただいま。 Tôi đã về rồi đây ạ.

Người ở: お帰 ( かえ )りなさい。 Anh/chị đã về rồi đấy à.

21. Mẫu câu: ご紹介 ( しょうかい )します。 Tôi xin giới thiệu.

Nâng cao:☆ Cách giới thiệu trong trường hợp có nhiều người:こちらは~です。Đây là anh/chị ~.

22. Mẫu câu: がんばります。 Tôi sẽ cố gắng.

Nâng cao: がんばれ! Hãy cố lên! がんばって! Cố lên!

がんばろう! Cùng cố gắng nhé! がんばってください! Hãy cố gắng nhé!

23. Mẫu câu: 稽古 ( けいこ )は 何時 ( なんじ )からですか? Buổi tập bắt đầu vào lúc mấy giờ?

Nâng cao: 何時までですか? Kết thúc lúc mấy giờ

24. Mẫu câu: 合気道 ( あいきどう )を勉強 ( べんきょう )するために来ました。 (Tôi ) tới đây để học Aikido.

☆ Cách nói mục đích: Động từ ở dạng nguyên thể + ために(来ました)。

A:どうして日本 ( にほん )に来 ( き )たんですか? Vì sao anh/chị tới Nhật Bản?

B:日本語 ( にほんご )を勉強 ( べんきょう )するために(来 ( き )ました)。(Tôi tới) để học tiếng Nhật.

Nâng cao: ☆ Trường hợp sử dụng danh từ để nói mục đích: Danh từ + のために。

合気道 ( あいきどう )の 勉強 ( べんきょう )のために。 Để học Aikido

25. Mẫu câu: ぼくも早 ( はや )く段 ( だん )を取 ( と )りたいです。 Tôi cũng muốn sớm lấy được hạng đẳng.

東京 ( とうきょう )へ行 ( い )きたいです。 (Tôi) muốn đi Tokyo .

Nâng cao: ※ Không dùng từ ở thể mong muốn để hỏi về ý muốn của người khác

☓ コーヒーを飲 ( の )みたいですか? Anh có muốn uống cà phê không?
○ コーヒーを飲みますか? Anh có uống cà phê không?

26. Mẫu câu: 稽古 ( けいこ )に 行 ( い )きましょう。 (Chúng ta) vào tập thôi.

早 ( はや )はやく 帰 ( かえ )りましょう (Chúng ta) về sớm thôi.

Nâng cao:
A: 稽 ( けい ) 古 ( こ )に行きましょうか? Anh sẽ đi tập cùng với tôi chứ?

B: ええ、そうしましょう。 Vâng, chúng ta làm thế nhé./ 行 ( い )きましょう。chúng ta đi thôi.

27. Mẫu câu: まだ5 年 ( ねん )です。 Mới được 5 năm thôi. まだ~: mới chỉ được ~

A: 日本 ( にほん )に来 ( き )てどのくらいですか。 Anh tới Nhật Bản bao lâu rồi?

B: ▴まだ 1 ( いち )週間 ( しゅうかん )/ 1 ( いち )日 ( にち )/ 1 ( いち )月 ( げつ )です。 Mới chỉ được 1 tuần/1 ngày/ 1 tháng thôi.

Nâng cao: A:ご飯 ( ほん )、食 ( た )べましたか? Anh đã ăn cơm chưa? B: いいえ、まだです。Chưa ạ.

A:もうあの映画 ( えいが )、見 ( み )ましたか? Chị đã xem bộ phim đó chưa?

B: いいえ、まだです。Chưa ạ.

28. Mẫu câu: 一緒 ( いっしょ )に食 ( た )べませんか? Anh/chị ăn cùng với tôi chứ?

☆ Cách đổi động từ sang dạng đề nghị: Đổi đuôi ますthành ませんか?

食 ( た )べます(Ăn) → 食 ( た )べませんか?(Có ăn không) / 飲 ( の )みます(Uống) → 飲 ( の )みませんか?(Có uống khôn

一緒 ( いっしょ )に、コーヒーを飲 ( の )みませんか? Anh/chị uống cà phê với tôi chứ?

Nâng cao: ☆ Cách rủ đi đâu để làm việc gì:

Động từ thể ます nhưng bỏ ます + に行 ( い )きませんか

一緒 ( いっしょ )に食 ( た )べに行 ( い )きませんか? Anh/chị đi ăn cùng với tôi chứ?

映画 ( えいが )を見 ( み )に行 ( い )きませんか? Anh/chị đi xem phim cùng với tôi chứ?

29. Mẫu câu: 禁煙席 ( きんえんせき )でお願 ( ねが )いします。 Làm ơn cho (tôi) ngồi ở khu vực không hút thuốc.

Nâng cao: 喫煙席 ( きつえんせき )でお願 ( がい )いします。 Làm ơn cho tôi ngồi ở khu vực được phép hút thuốc

30. Mẫu câu: おすすめは何 ( なん )ですか? Món gợi ý là gì?

☆ Cách hỏi thứ gì đó là gì: Thứ muốn hỏi + は何 ( なん )ですか?

これは何 ( なん )ですか? Đây là cái gì?

Nâng cao: ☆ Thứ muốn hỏi + は + từ nghi vấn + ですか?

お勧 ( すす )めはどこですか? Nơi (anh/chị) gợi ý là ở đâu? (Anh/chị gợi ý tôi nên đi đâu?)

お勧 ( すす )めはいつですか? Thời gian (anh/chị) gợi ý là bao giờ? (Gợi ý nên đi vào lúc nào?)

31. Mẫu câu: そうですね。 Đúng như vậy/Tôi cũng nghĩ như vậy.

A: いい天気 ( てんき )ですね。 Trời đẹp nhỉ. / B: そうですね。 Đúng vậy nhỉ.

☆ Cách nói thể hiện sự đồng tình một cách rõ rệt:

▴ほんと、そうですね。 Đúng là như vậy nhỉ./ ▴確 ( たし )かに、そうですね。 Chính xác là như vậy nhỉ.

Nâng cao: ☆ そうですよ。 Đúng vậy đấy
A: みかさんは、独身 ( どくしん )ですか? Chị Mika còn độc thân phải không?

B: ええ、そうですよ。 Vâng, đúng vậy đấy.

32. Mẫu câu: もしもし? Alô.

もしもし、佐藤 ( さとう )さとうです。 Alô, Satô đây ạ.

Nâng cao: Cách nói khi kết thúc một cuộc nói chuyện:
▴それでは、失礼 ( しつれい )いたします。Thế thôi, tôi xin phép. ▴じゃあね。 Thế nhé.

33. Mẫu câu: どうかしましたか? Có chuyện gì phải không?

☆ Cách nói ngắn gọn với bạn bè, người thân: どうかした?

Nâng cao: どうしたんですか? Có chuyện gì vậy? (Cách nói ngắn gọn là: どうしたの?)

34. Mẫu câu: ごめんなさい。 Xin lỗi.

☆ Cách nói xin lỗi thông thường: すみません。

☆ Cách nói xin lỗi lịch sự nhất: 申 ( もう )し訳 ( わけ )ありません。

Nâng cao: Cách nói xin lỗi với bạn bè, người thân: ごめん。

35. Mẫu câu: お会計 ( かいけい )、お願 ( ねが )いします。 Xin cho thanh toán tiền.

Nâng cao: 別々 ( べつべつ )で、お願 ( がい )いします。 Xin cho thanh toán riêng từng người.

36. Mẫu câu: 一 ( いち )番 ( ばん )近 ( ちか )い駅 ( えき )はどこですか? Ga gần đây nhất ở đâu ạ?

☆ Cách hỏi địa điểm: Điều muốn hỏi + はどこですか? トイレはどこですか? Nhà vệ sinh ở đâu?

Nâng cao:
一番 ( いちばん )おもしろい。Thú vị nhất. 漢字 ( かんじ )が一番 ( いちばん )むずかしい。 Chữ Hán là khó nhất.

すしが一番好 ( いちばんす )き。 Tôi thích món Sushi nhất. 納豆 ( なっとう )が一 ( いち )番 ( ばん )きらい。 Tôi ghét món Natto nhất.

37. Mẫucâu: もう一度 ( いちど )ゆっくりお願 ( ねが )いします。Làm ơn nói lại một lần nữa chậm hơn một chút.

Nâng cao:
☆ Cách nói ngắn gọn: すみません、もう一度 ( いちど )・・・。 Làm ơn (nói) lại một lần nữa.

すみません、ゆっくり・・・。 Làm ơn (nói) từ từ.

☆ Cách nói thân mật với bạn bè, người thân: えっ? Dạ? / なに? Gì cơ?

☆ Cách nói lịch sự hơn: えっ?いつですか? Dạ, bao giờ ạ?

えっ?どこですか? Dạ, ở đâu ạ?

えっ?誰 ( だれ )ですか? Dạ, ai ạ?

38. Mẫu câu: ここを右 ( みぎ )ですね? Rẽ tay phải ở đây phải không ạ?

☆ Cách xác nhận điều gì: Điều muốn xác nhận + ですね?

左 ( ひだり )ですね? Bên trái phải không?

Nâng cao: ▲ A: ミーティングは3時 ( じ )からです。 Cuộc họp bắt đầu vào lúc 3 giờ.

B: 3時 ( じ )ですね? 3 giờ phải không?

▲ A: じゃ、新宿駅 ( しんじゅくえき )で Thế nhé, ở ga Shinjuku nhé.

B: 新 ( しん )じ ( じゅく )駅 ( えき )ですね? Ga Shinjuku phải không?

39. Mẫu câu: すぐそこですよ。 Ngay ở đằng kia kìa.

A: ご飯 ( はん )は、まだですか? Anh chưa nấu cơm à?

B: すぐですよ。 Tôi nấu ngay đây.

Nâng cao: すぐです。Ngay, sắp. / ここから駅 ( えき )まで、すぐです。Từ đây đến ga rất gần.

まだまだです。Còn lâu, còn xa. / ここから駅 ( えき )まで、まだまだです。Từ đây đến ga rất xa.

夏休 ( なつやす )みは、すぐです。Sắp sửa đến kỳ nghỉ hè./ 夏休 ( なつやす )みは、まだまだです。Còn lâu mới đến kỳ nghỉ hè.

40. Mẫu câu: ああ、よかった。 A, may quá.

☆ Cách nói tương đương: ああ、ほっとした。

Nâng cao: ☆ Cách nói thể hiện ý thất vọng:
あーー (xuống giọng ở cuối câu)
あーー、 残念 ( ざんねん )。 Ôi, thật là đáng tiếc.
あーー、がっかり。 Ôi, chán quá.

41. Mẫu câu: すみません、まちがえました。 Xin lỗi, tôi (gọi) nhầm.

☆ Cách trả lời khi bị người khác gọi nhầm số máy: 違 ( ちがい )いますけど。 Anh/chị (gọi) nhầm số rồi.

Nâng cao: ☆ Tên người cần gặp + さんのお宅 ( たく )ですか?

岡田 ( おかだ )みかさんのお宅ですか? Đây là nhà riêng của chị Okada Mika phải không?

42. Mẫu câu: じゃあ、 失礼 ( しつれい )します。 Thế thôi nhé, tôi xin phép

Nâng cao: Cách nói thân mật với với bạn bè, người thân:
A:じゃあ、また。/じゃ、また(ね)Thế nhé, hẹn gặp lại.

B:うん、またね。 Ừ, hẹn gặp lại.

43. Mẫu câu: 金曜日 ( きんようび )の 夜 ( ばん )は、あいてますか? Tối thứ sáu anh/chị có rảnh không?

☆ Cách hỏi xem ai đó có rảnh không: Thời gian muốn hỏi + は、あいてますか?

日曜日 ( にちようび )にちようび/ 週末 ( しゅうまつ )しゅうまつは、あいてますか? Anh/chị có rảnh vào chủ nhật/ cuối tuần không?

Nâng cao: ☆ Thời gian muốn hỏi +は、時 ( じ )間 ( かん )がありますか? Có thời gian vào ○○không?

金 ( きん )曜 ( よう )日 ( び )の夜は、時間 ( じかん )がありますか? Tối thứ sáu anh/chị có thời gian không?

☆ Cách nói ngắn gọn với bạn bè, người thân: Thời gian muốn hỏi + は、あいてる?

金曜日 ( きんようび )の夜 ( ばん )は、あいてる?

44. Mẫu câu: ちょっと待 ( ま )ってください。 Hãy đợi một chút nhé.

☆ Cách nói ngắn gọn với bạn bè, người thân: ちょっと待って。

☆ Cách nó lịch sự với người trên: 少々お待 ( ま )ちください。(少々: một chút, một ít)

Nâng cao:
Cách nói khi muốn gọi người khác để hỏi việc gì:
ちょっとすみません。Xin lỗi anh/chị một chút.

ちょっといいですか? Cho tôi hỏi một chút được không ạ?

45. Mẫu câu: もちろん。 Tất nhiên/dĩ nhiên.

窓 ( まど )を開 ( あ )けてもらえませんか? Chị có thể mở cửa sổ hộ tôi được không?

一緒 ( いっしょ )に行きませんか Chị đi cùng với tôi chứ?

もちろん(ですよ)。Tất nhiên.

Nâng cao:
合 ( あい )気 ( き )道 ( ど )は好きですか?Anh có thích võ Aikido không? /もちろん、(好 ( す )きですよ) Tất nhiên (tôi thích).

パーティーに行 ( い )きますか? Anh có đi dự tiệc không? /もちろん、(行 ( い )きます)。 Tất nhiên, (tôi có đi).

46. Mẫu câu: なるほど。 Tôi hiểu.

☆ Cách nói tương đương: はい。 Vâng / ええ。 Ừ / そうですね。 Ra là như vậy.
Nâng cao: ☆ Cách nói thể hiện ý đồng tình với người khác: なるほどね。

☆ Cách nói thể hiện sự không đồng tình với ý kiến của người khác:
ええ? Gì cơ? / そうですか? Thế á?

47. Mẫu câu: いらっしゃい。 Xin mời vào.

☆ Cách nói lịch sự hơn: よくいらっしゃいましたね。 Rất chào mừng anh/chị tới chơi.

※ Lưu ý: phân biệt với câu いらっしゃいませ
(là câu mà những người bán hàng thường nói với khách tới cửa hàng).

Nâng cao: Chủ nhà: いらっしゃい。さあ、どうぞ。 Xin mời vào. Nào, xin mời.

Khách: どうも、お邪魔 ( じゃま )します。 Cảm ơn, tôi xin phép.

48. Mẫu câu: わあ、信 ( しん )じられない! Ồ, thật không thể tin được!

わあ、すごい。 Ồ, hay quá. / わあ、うれしい。 Ồ, vui quá

Nâng cao:
☆ Cách nói thể hiện sự ngạc nhiên xen lẫn tiếc nuối: えー、信 ( しん )じられない。 Ôi, không thể tin được.

☆ Cách nói lịch sự: 信 ( しん )じられません。

☆ Cách nói khác, cũng thể hiện sự ngạc nhiên: うそ! Làm gì có chuyện như thế!

49. Mẫu câu: 来 ( き )てくれてありがとう。 Cảm ơn vì đã tới.

☆ Cách nói lịch sự hơn: 来 ( き )てくださってありがとうございます。

Nâng cao: 手伝 ( てつだ )ってくれて、ありがとう。 Cảm ơn anh/chị đã giúp đỡ tôi.

おし教 ( おし )えてくれて、ありがとう。 Cảm ơn anh/chị đã hướng dẫn cho tôi.

50. Mẫu câu: お誕生日 ( たんじょうび )おめでとう! Chúc mừng sinh nhật!

あけましておめでとうございます! Chúc mừng năm mới!

Nâng cao: おめでとう。よかったですね! Xin chúc mừng! Tốt quá nhỉ!

51. Mẫu câu: そうかもしれませんね。 Có thể/có lẽ như vậy nhỉ.

A: あきさんはパーティーに来こないでしょうね。 Chắc là chị Aiki không tới dự tiệc đâu nhỉ.

B: そうかもしれませんね。 Có lẽ thế nhỉ.

☆ Các nói ngắn gọn với bạn bè, người thân: そうかもね。
Nâng cao: たぶん、そうかもしれませんね。 Có khi đúng là như vậy nhỉ
もしかすると、そうかもしれませんね。 Biết đâu có thể là như vậy nhỉ.

52. Mẫu câu:090- ( の )1234- ( の )****ですね。 Số 090-1234-**** phải không?

53. Mẫu câu :今、よろしいですか? Bây giờ anh chị có thời gian không?

☆ Cách nói tương đương: 今、いいですか?

☆ Cách nói với bạn bè, người thân: 今、いい?

Nâng cao: 今、お時間 ( じかん )ありますか? Bây giờ, anh/ chị có thời gian không?

あのう、ちょっと、今、お時間 ( じかん )ありますか?À…, xin lỗi anh/chị một chút. Bây giờ anh chị có thời gian không?

54. Mẫu câu :実 ( じつ )は、お願 ( ねが )いがあるんですが。 Tôi có chút việc muốn nhờ anh/chị.

☆ Cách nói „mềm mại‟ hơn: あのう、実 ( じつ )は、お願 ( ねが )いがあるんですが。

☆ Cách nói với bạn bè, người thân: 実 ( じつ )は、お願 ( ねが )いがあるんだけど。

Nâng cao;
☆ Cách muốn nhờ hoặc hỏi người khác: あのう、+ việc muốn hỏi + のことなんですが。

あのう、映画 ( えいが )のことなんですが。 À, về việc đi xem phim ấy mà… (thì tôi không thể đi được).

あのう、日曜日 ( にちようび )のことなんですが。 À, về việc ngày chủ nhật ấy mà… (thì tôi không thể đi được).

55. Mẫu câu: 幹事って何ですか? „Kanji‟ là gì ạ?

☆ Cách hỏi nghĩa của một từ: Từ muốn hỏi + って何ですか?/ 合気道 ( あいきどう )って何ですか „Aikido‟ là gì?

☆ Cách hỏi ngắn gọn hơn: えっ、幹事 ( かんじ )って何 ( なに )?

Nâng cao: 幹事 ( かんじ )ってどういう意味 ( いみ )ですか? „Kanji‟ nghĩa là gì?

幹事 ( かんじ )ってまとめ役 ( えき )ですか? „Kanji‟ là „người tổ chức‟ phải không?

56. Mẫu câu: 先生 ( せんせい )のおかげです。 (Đó là) nhờ công ơn của thày.

☆ Danh từ chỉ người + のおかげで。みなさんのおかげです。(Đó là) nhờ ơn của mọi người.

Nâng cao:
A: お元 ( げん )気 ( き )ですか Anh/chị có khỏe không?‟

B: おかげさまで Nhờ ơn (nên tôi khỏe) Dạ (cảm ơn anh/chị ) tôi vẫn khỏe.

A: おめでとうございます Chúc mừng anh/chị

B: おかげさまで Cảm ơn anh/chị

57. Mẫu câu: 私もそう思います。 Tôi cũng nghĩ như vậy.

私は、そう思いませんけど。 Tôi không nghĩ như vậy

Nâng cao: Cách nói tương tự:私 ( わたし )も同 ( おな )じ意 ( い )見 ( けん )です。 Tôi cũng có cùng ý kiến (như vậy)

58. Mẫu câu: お待 ( ま )たせしました。 Xin lỗi vì đã bắt anh/chị phải chờ đợi.

☆ Cách nói với bạn bè, người thân: お待 ( ま )たせ!

☆ Cách nói lịch sự hơn: どうも、お待 ( ま )たせしました。

Nâng cao: Cách nói lịch sự hơn nữa: すみません、お待 ( ま )たせしました。

59. Mẫu câu: これ、いかがですか? Cái này thì anh/chị thấy thế nào?

Cách nói tương tự: これ、どうぞ Xin mời (dùng thử) cái này.

Nâng cao: Cách gợi ý: Thứ muốn gợi ý + はいかがですか?

京都 ( きょうと )は、いかがですか Anh chị thấy Kyoto thì thế nào?

60. Mẫu câu: せっかくですから。 Vì chẳng mấy khi có cơ hội nên sẽ không bỏ lỡ dịp này.

A: 合気道 ( あいきどう )の試合 ( しあい )を見 ( み )に来 ( き )ませんか? Anh có tới xem biểu diễn Aikido không?

B: せっかくですから。 Vì chẳng mấy khi có cơ hội (nên tôi sẽ đi).

Nâng cao: ☆ Cách thuyết phục khi muốn mời người khác:

でも、せっかくですから。 Vì chẳng mấy khi có dịp (nên anh/chị đi nhé).

☆ Cách từ chối lời mời của người khác:

せっかくですけど。 / せっかくですが。
Mặc dù chẳng mấy khi có dịp (nhưng tôi đành phải bỏ lỡ dịp này).

61. Mẫu câu: 写真 ( しゃしん )をとってもいいですか? Tôi chụp ảnh có được không?

☆ Cách xin phép làm việc gì: Động từ chỉ việc muốn làm (thể て) + もいいですか?

たばこをすってもいいですか? Tôi hút thuốc lá có được không?

☆ Cách hỏi ngắn gọn: いいですか?

☆ Cách nói với bạn bè, người thân: 写真 ( しゃしん )をとってもいい?

☆ Cách nói lịch sự: thay いいですかbằng よろしいですか

Nâng cao:
☆ Khi được người khác xin phép hoặc hỏi ý kiến, nếu đồng ý thì trả lời:

▴もちろん Tất nhiên.

▴ええ、どうぞ。 Vâng, xin mời

▴ええ、大丈夫 ( だいじょうぶ )ですよ。 Vâng, không sao đâu.

☆ Nếu không đồng ý, thì trả lời: それは、ちょっと… Cái đó thì hơi…

62. Mẫu câu: 大仏 ( だいぶつ )は大きすぎます。 Bức tượng Đại phật to quá.

Cách diễn đạt một vật ở tình trạng quá mức về mặt gì

☆ Tính từ đuôi「い」: Thay đuôi「い」bằng「すぎます」
大 ( おお )きい(to) → 大きすぎます(to quá) 小さい(nhỏ) → 小 ( ちい )さすぎます(nhỏ quá)

この靴 ( くつ )は小 ( ちさ )さすぎます Đôi giày này nhỏ quá.

☆ Tính từ đuôi 「な」:Thêm「すぎます」vào sau tính từ/
この問題 ( もんだい )は簡単 ( かんたん )すぎます。 Bài tập này đơn giản quá.

Nâng cao:
☆ Cách diễn đạt về một hành động quá mức:
Thay ますcủa động từ ở thể ます bằng すぎ

食 ( た )べます→ 食 ( た )べすぎ(ます)→ 食 ( た )べすぎました
(Ăn)    (Ăn quá nhiều)   (Đã ăn quá nhiều)

飲 ( の )みます→ 飲 ( の )みすぎ(ます)→ 飲 ( の )みすぎました
(Uống)   (Uống quá nhiều)  (Đã uống quá nhiều)

63. Mẫu câu: それはいいですね。 Như thế thì hay quá.

☆ Cách nói để thể hiện rõ hơn ý vui mừng:わあ、それはいいですね。 Ôi, như thế thì hay quá.

☆ Cách nói với bạn bè, người thân: それは、いいね。 Thế thì hay quá.

Nâng cao: おもしろそうですね。 Có vẻ thú vị nhỉ. / 楽 ( たの )しそうですね。 Có vẻ vui nhỉ.

64. Mẫu câu:どうも熱 ( ねつ )があるみたいです。 Chẳng hiểu sao mà hình như tôi bị sốt.

どうも風邪 ( かぜ )みたいです。 Chẳng hiểu sao mà hình như tôi bị cảm.

☆ Cách nói với bạn bè, người thân: どうも熱 ( ねつ )があるみたい。

Nâng cao: うどんみたいです。 Giống như món udon.

ボールみたいです。Giống như quả bóng.

65. Mẫu câu: それは大変 ( たいへん )だ! Như thế thì gay go nhỉ!

☆ Các cách nói khác:▴ それは大変 ( たいへん )! ▴それは大変だね!

▴ 大変 ( たいへん )、大変 ( たいへん )! ▴それは大変 ( たいへん )ね!

Nâng cao: ☆ Cách nói lịch sự hơn: それは、大変 ( たいへん )ですね!

☆ Cách nói về việc trong quá khứ: それは大 ( たい )変 ( へん )でしたね! Thế thì anh đã vất vả lắm nhỉ!

66. Mẫu câu: どうしよう。 Làm thế nào bây giờ?

Nâng cao Cách nói khi muốn xin lời khuyên của người khác:

どうしたらいいですか? Tôi nên làm thế nào?

67. Mẫu câu おまかせします。 Tôi xin để anh/chị quyết định.

☆ Cách nói ngắn gọn hơn: ▴まかせるよ。 ▴まかせた。

Nâng cao ☆ Cách đề nghị người khác hãy để mình quyết định: おまかせください。

68. Mẫu câu: できたら Nếu có thể được (thì ~)

☆ Cách nói khi muốn nhờ người khác: あのう、できたら。 À…, nếu có thể được (thì ~)

できたら、お願 ( ねが )いします。Nếu có thể được thì tôi xin nhờ anh/chị‟

Nâng cao: Cách nói lịch sự hơn: できましたら。

69. Mẫu câu: さあ。 Tôi không biết.

☆ Có thể nói thêm: さあ、私 ( わたし )にはわかりません。

Nâng cao: ☆ Khi nói với bạn bè, người thân, có thể nói:

さあ、どうかなあ。Tôi không biết (tôi không nghĩ như vậy)

☆ Khi cần nói lịch sự, có thể nói:さあ、どうでしょうか。 Tôi không biết.

※ さあ、行きましょう Nào, chúng ta đi thôi.

70. Mẫu câu: 喉 ( のど )が痛 ( いた )いです。 Tôi bị đau họng.

頭 ( あたま )が痛 ( いた )いです。(Tôi) bị đau đầu. / 歯 ( は )が痛 ( いた )いです。(Tôi) bị đau răng.

腰 ( こし )が痛 ( いた )いです。(Tôi) bị đau thắt lưng.

Nâng cao: 熱 ( ねつ )があります。(Tôi) bị sốt. 咳 ( せき )がでます。

(Tôi) bị ho. 鼻水 ( はなみず )がでます。 (Tôi) bị sổ mũi

71. Mẫu câu: 寝 ( ね )れば大丈夫です。 Nếu ngủ thì tôi sẽ không sao.

大丈夫ですか? Anh/chị có sao không? 大丈夫 ( だいじょうぶ )ですよ。 Không sao đâu mà.

Nâng cao: 休めば大 ( たい )丈 ( じょ )夫 ( うふ )です。 Nếu nghỉ ngơi thì sẽ không sao.

薬 ( くすり )を飲 ( の )めば大 ( たい )丈 ( じょ )夫 ( うふ )です。 Nếu uống thuốc thì sẽ không sao.

72. Mẫu câu: 気 ( き )にしないで。 Hãy đừng bận tâm.

☆ Cách nói đầy đủ: 気 ( き )にしないでください。

☆ Cách đáp lại lời xin lỗi của người khác: いいえ、気にしないで Không có gì, anh/chị đừng bận tâm.

Nâng cao: この鞄 ( かばん )が気 ( き )に入 ( い )っています。Tôi thích chiếc túi này.

田中 ( たなか )さんと気 ( き )が合 ( あ )います。 Tôi hợp với anh Tanaka.

73. Mẫu câu: ちょっと苦手 ( にがて )なんです。 Tôi hơi kém (không thành thạo).

☆ Để giải thích rõ là kém về điều gì: Danh từ chỉ điều muốn nói + が苦手 ( にがて )なんです。

スポーツが苦手 ( にがて )なんです。 Tôi kém về thể thao.

☆ Để giải thích rõ là giỏi, thạo về điều gì: danh từ chỉ điều muốn nói + が得 ( とく )意 ( い )なんです。

スポーツが得意 ( とくい )なんです。 Tôi giỏi về thể thao.

Nâng cao: 歌 ( うた )が上手なんです。 Hát giỏi 歌 ( うた )が下手 ( へた )なんです。 Hát kém.

74. Mẫu câu: みかによろしく。 Tôi gửi lời hỏi thăm Mika.

☆ Tên người + によろしく。みなさんによろしく。Tôi gửi lời chào mọi người.

Nâng cao: ご主人/奥様 ( おくさま )によろしくお伝 ( つた )えください。 Cho tôi gửi lời hỏi thăm chồng chị / vợ anh.

75. Mẫu câu: よろしくって言 ( い )っていました。 Anh/chị ấy đã nói rằng anh/chị ấy hỏi thăm chị.

☆ Cách trích dẫn lời người khác: (Người nói) + が+ nội dung trích dẫn + って言 ( い )っていました。

Nâng cao: あきさんがお元 ( げん )気 ( き )でって言 ( い )っていました。Chị Aki nói rằng anh hãy giữ sức khỏe.

76. Mẫu câu: いいんですか? Có được không?/Có phiền gì không?

☆ Cách nói lịch sự hơn: よろしいんですか?

☆ Cách nói ngắn gọn với bạn bè, người thân: いいの?

Nâng cao: A: 部 ( へ )屋 ( や )でたばこを吸 ( す )ってもいいですか?

Tôi hút thuốc trong phòng có được không?

B: いいですよ。 Được chứ.

77. Mẫu câu: とても暑 ( あつ )いですね。 Nóng quá nhỉ.

A: とても暑 ( あつ )いですね。Nóng quá nhỉ. B: そうですね。Đúng vậy nhỉ.

Nâng cao:今日は、寒 ( かん )いですね。 Hôm nay rét nhỉ.

今日 ( きょう )は、いい天気 ( てんき )ですね。Hôm nay trời đẹp nhỉ.

今日 ( きょう )は、蒸 ( む )し暑 ( あつ )いですね。Hôm nay oi bức nhỉ.

今日 ( きょう )は、ひどい天気 ( てんき )ですね。Thời tiết hôm nay xấu quá nhỉ.

今日 ( きょう )は、ひどい雨 ( あめ )ですね。 Hôm nay mưa to quá nhỉ.

78. Mẫu câu: うれしいです。 (Tôi) rất vui.

※ Không sử dụng cách nói này để nói về người khác

☓ みかさんは、うれしいです。 Chị Mika rất vui.

○ みかさんは、うれしそうです。 Chị Mika có vẻ rất vui.

Nâng cao: かなしいです。 Tôi rất buồn. さびしいです。 Tôi rất cô đơn.

79. Mẫu câu: そろそろ行 ( い )かないと。 Đã đến lúc phải đi.

Cách nói ngắn gọn ▴そろそろ。

Nâng cao: ☆ Động từ ở thể ない + と(いけません): phải ~

明日 ( あす )までにしないと。 Muộn nhất là ngày mai tôi phải làm.

80. Mẫu câu: 久 ( ひさ )しぶり。 Lâu lắm mới gặp lại anh/chị.

☆ Cách nói ngắn gọn với bạn bè: わあ、久 ( ひさ )しぶり!

☆ Cách nói lịch sự hơn: 久 ( ひさ )しぶりですね!

☆ Cách đáp lại lời chào này: ▴そうですね。 Đúng vậy nhỉ.

▴本当 ( ほんとう )に、久 ( ひさ )しぶりですね。Đúng là lâu lắm mới gặp lại anh/chị.

Nâng cao: 1年 ( ねん )ぶりですね。1 năm rồi mới gặp lại anh/chị nhỉ.

ご無沙汰 ( ぶさた )しています。 Xin lỗi vì đã lâu tôi không liên lạc với anh/chị.

81. Mẫu câu: その帽子 ( ぼうし )、似合 ( にあ )いますね。 Chiếc mũ đó hợp (với chị) nhỉ.

☆ Cách nói nhấn mạnh ý khen ngợi:

その帽子 ( ぼうし )、とても似合 ( にあ )いますね。Cái mũ đó rất hợp (với chị) nhỉ.

Nâng cao: これ、似合 ( にあ )いますか?Cái này có hợp với tôi không?

これ、似 ( に )合 ( あ )う? Cái này thì có hợp không?

82. Mẫu câu: 心配 ( しんぱい )しないで。 Hãy đừng lo lắng.

Cách nói đầy đủ: 心配 ( しんぱい )しないでください。

Nâng cao:
A: 大 ( だい )丈 ( じょ )夫 ( うぶ )ですか Anh/chị không sao chứ?

B: ええ、 心 ( しん )配 ( ぱい )しないで。(私 ( わたし )は)大丈夫 ( だいじょうぶ )です。 Vâng.Đừng lo. Tôi không sao.

83. Mẫu câu: これ、どうですか? Cái này thì thế nào?

☆ Cách nói đầy đủ: これは、どうですか?

☆ これなんか、どうですか? Những thứ kiểu thế này thì thế nào?

Nâng cao: ☆ Cách đưa ra một gợi ý hay đề xuất:

Danh từ chỉ thứ muốn gợi ý + はどうですか?

84. Mẫu câu: 5つ、ください。 Cho tôi 5 chiếc này.

Nâng cao 5つ、お願 ( がい )いします。 Làm ơn cho tôi 5 chiếc.

85. Mẫu câu: それは、ちょっと。 Cái đó thì hơi…

☆ Nếu không ưng ý ở điểm gì, có thể nói: Điểm không ưng ý +がちょっと。

サイズがちょっと。 Kích cỡ thì hơi…

Nâng cao A: 土曜日 ( どようび )に食事 ( しょくじ )に行 ( い )きませんか?Thứ bảy này chị đi ăn với tôi nhé?

B: ▴土曜日 ( どようび )は、ちょっと。Thứ bảy thì hơi…

▴土曜日 ( どようび )はちょっと、用事 ( ようじ )があって。Thứ bảy thì tôi có việc bận.

86. Mẫu câu:仕方がないですね。 Chẳng làm thế nào được nhỉ.

☆ Cách nói ngắn gọn với bạn bè, người thân: 仕方がないね

Nâng cao:
A: 土曜日 ( どようび )は、ちょっと仕事 ( しごと )があって。 Thứ 7 tôi phải đi làm.

B: 仕事なら、しょうがないですね。 Nếu phải đi làm thì đành chịu vậy thôi nhỉ.

87. Mẫu câu: 電話中 ( でんわちゅう )ですよ。 Đang nói chuyện điện thoại đấy.

すみません、今 ( いま )、食事中 ( しょくじちゅう )なんです Xin lối, bây giờ tôi đang ăn cơm.

Nâng cao: 今、電 ( てん )話 ( わ )中 ( ちゅう )です。 Bây giờ đang nói chuyện điện thoại

今、会議中 ( かいぎちゅう )です。 Bây giờ anh ấy đang họp. /

今、外出中 ( がいしゅつちゅう )です。 Bây giờ anh ấy đang đi ra ngoài.

88. Mẫu câu: 時間 ( じかん )がかかりそうですね。 Có vẻ mất khá nhiều thời gian nhỉ.

☆ Cách nói thể hiện sự phỏng đoán (sử dụng động từ)
: Động từ ở thể ます nhưng thay đuôi ます bằng そうです
雨 ( あめ )が降 ( ふ )りそうですね. Trời có vẻ sắp mưa nhỉ.

Nâng cao: ☆ Cách nói thể hiện sự phỏng đoán (sử dụng tính từ):

▴Tính từ đuôi い: bỏ đuôi いvà thay bằng そうです: 高 ( たか )い → 高 ( たか )そうです

▴Tính từ đuôi な: thêm そうですvào sau tính từ: まじめ → まじめうです
旅行 ( りょこう )は、どうでしたか? Chuyến du lịch thế nào?

89. Mẫu câu: とても楽 ( たの )しかったです。 Tôi đã rất vui.

☆ Cách đổi một tính từ đang thể quá khứ:
▴Tính từ đuôi い: bỏ đuôi い, thay bằng かった: おもしろい➝おもしろかった

▴Tính từ đuôi な: thêm だった hoặc でした: きれい➝きれいだった(きれいでした)

Nâng cao: ☆ Cách hỏi cảm tưởng của người khác:
Danh từ chỉ điều muốn hỏi + は、どうでしたか/は、いかがでしたか?

旅行 ( りょこう )は、いかがでしたか? Chuyến du lịch thế nào? (cách nói lịch sự hơn)

90. Mẫu câu: いいえ、こちらこそ。 Không có gì. Tôi cũng vậy.
◈ A: ありがとう。 Xin cảm ơn B: こちらこそ、ありがとうTôi cũng vậy, xin cảm ơn

◈ A: すみませんでした。 Xin lỗi B: こちらこそ、すみませんでした。Tôi c ũng vậy, xin lỗi.

Nâng cao: 今度 ( こんど )こそ、がんばります!Lần này tôi sẽ cố gắng!

今年 ( ことし )こそ、がんばります!Năm nay tôi sẽ cố gắng!

91. Mẫu câu: お疲 ( つか )れ様 ( きま )でした。 (Thời gian qua) anh/chị đã vất vả quá.

Nâng cao: Cách nói thân mật: お疲 ( つか )れ様 ( きま )。/ お疲 ( つか )れ。

92. Mẫu câu: 出発 ( しゅっぱつ )はいつですか? Bao giờ anh/chị sẽ khởi hành?
到着 ( とうちゃく )はいつですか? Khi nào sẽ tới nơi?

Nâng cao:出発 ( しゅっぱつ )は、何日 ( なんにち )ですか?Ngày bao nhiêu sẽ khởi hành?

出発 ( しゅっぱつ )は、何 ( なん )曜日 ( ようび )ですか?Thứ mấy sẽ khởi hành?

出発 ( しゅっぱつ )は、何月 ( なんがつ )ですか?Tháng mấy sẽ khởi hành?

93. Mẫu câu: どうかお幸 ( しあわ )せに。Chúc anh/chị hạnh phúc.

☆ Cách nói ngắn gọn: お幸 ( しあわ )せに。
Nâng cao: お大事 ( だいじ )に。 Anh/Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

94. Mẫu câu: 本当 ( ほんとう )にお世話 ( せわ )になりました。 Thực sự cảm ơn anh/chị đã giúp đỡ.

子 ( こ )どもが本当 ( ほんとう )にお世話 ( せわ )になりました。 Cảm ơn anh/chị đã giúp đỡ con tôi.

Nâng cao:
☆ Cảm ơn về sự giúp đỡ đang được nhận: いつもお世話 ( せわ )になっています。

☆ Cảm ơn trước về sự giúp đỡ sẽ được nhận trong tương lai: お世 ( せ )話 ( わ )になります。

95. Mẫu câu: 必ずメールしてくださいね。 Nhất định sẽ viết e-mail cho tôi nhé.

☆ Cách nói ngắn gọn với bạn bè, người thân: メールしてね。 Viết e-mail nhé.

☆ Cách nói lời hứa: 必 ( かなら )ずメールします。 Nhất định tôi sẽ viết e-mail cho anh/chị.

Nâng cao:
☆ Cách đề nghị người khác làm điều gì: 必 ( かなら )ず+động từ ở thể て + ください。

必 ( かなら )ず電 ( でん )話 ( わ )してくださいね。 Nhất định anh/chị sẽ gọi điện cho tôi nhé.

必 ( かなら )ず連絡 ( れんらく )してくださいね Nhất định anh/chị sẽ liên lạc với tôi nhé.

96. Mẫu câu: これは、ほんの気持 ( きも )ちです。 Đây chỉ là tấm lòng của tôi thôi.

Nâng cao:
A: これは、ほんの気持 ( きも )ちです。 Đây chỉ là tấm lòng của tôi thôi.

B: いいんですか? Tôi nhận có được không?‟

97. Mẫu câu: ご都合 ( つごう )はいかがですか? Anh/chị có bận việc gì không?

☆ Cách nói ngắn gọn: ご都合は? (hơi lên giọng ở cuối câu)

☆ Cách hỏi cụ thể về thời gian nào đó: Thời gian muốn hỏi + ご都 ( つ )合 ( ごう )はいかがですか?

明日 ( あした )、ご都 ( つ )合 ( ごう )はいかがですか? Ngày mai anh/chị có rảnh không?

Nâng cao:
(来週 ( らいしゅう )の火曜日 ( かようび ))、お時間 ( じかん ) じかん がありますか? (Thứ ba tuần sau) anh/chị có thời gian không?

(来週 ( らいしゅう )の火曜日 ( かようび ))、お忙 ( いそが )いそが しいですか? (Thứ ba tuần sau) anh/chị có bận không?

98. Mẫu câu: みかさんのこと、忘 ( わす )れません。Tôi sẽ không quên chị Mika.

みなさんのこと、忘 ( わす )れません。 Tôi sẽ không quên các bạn.

Nâng cao: 絶対 ( ぜったい )に忘 ( わす )れません。Nhất định tôi sẽ không quên.

一 ( いっしょ )生 ( う )、忘 ( わす )れません。 Suốt đời tôi sẽ không quên.

99. Mẫu câu: 楽 ( たの )しみにしています。 Tôi rất mong (đến lúc đó).

☆ Cách diễn tả sự mong đợi điều gì: Điều mong đợi + 楽しみにしています。

パーティー、楽 ( たの )しみにしています。 Tôi rất mong tới buổi liên hoan.

お会 ( あ )いできるのを楽 ( たの )しみにしています。 Tôi rất mong đến lúc được gặp.

Nâng cao: 楽 ( たの )しんで来 ( き )てくださいね。Chúc anh/chị đi vui vẻ nhé.

楽 ( たの )しんできてね。 Đi vui vẻ nhé (cách nói thân mật).

100. Mẫu câu: お元気 ( げんき )で。 Hãy giữ gìn sức khỏe nhé.

☆ Có thể nói là: どうか、お元気 ( げんき )で。

☆ Để đáp lại có thể nói: ありがとうございます。Xin cảm ơn.

Tên người đối thoại + も、お元気 ( げんき )で。 Anh/chị ○○ cũng giữ gìn sức khỏe nhé.

Nâng cao:

☆ Cách nói thân mật với bạn bè: 元 ( げん )気 ( き )でね。 Giữ gìn sức khỏe nhé.

☆ Cách nói trong trường hợp sẽ sớm gặp lại: じゃあ、また。 Thế nhé, hẹn gặp lại.

☆ Một cách nói khác: 体 ( からだ )に気 ( き )をつけて。 Hãy giữ gìn sức khỏe.

Download : Here