Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Tài liệu Tính Toán Thiết Kế Động Cơ Đốt Trong – ĐH Đà Nẵng

Tài liệu Tính Toán Thiết Kế Động Cơ Đốt Trong – ĐH Đà Nẵng

Bài giảng môn Tính Toán Thiết Kế Động Cơ Đốt Trong
Tác giả: Ts.Trần Thanh Hải Tùng
Số trang: 95 Trang

Chương 1. Tính toán nhóm piston
Chương 2. Tính toán nhóm Thanh truyền
Chương 3. Tính toán nhóm trục khuỷu bánh đà
Chương 4. Tính toán nhóm thân máy nắp máy
Chương 5. Tính toán Cơ cấu phân phối khí
Chương 6. Tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hoà khí
Chương 7. Tính toán hệ thống nhiên liệu Diesel
Chương 8. Tính toán hệ thống làm mát động cơ
Chương 9. Tính toán hệ thống bôi trơn

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu: PDF