Home / Ôn thi vào lớp 10 / Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Năm Học 2020-2021 (Có đáp án)

Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Năm Học 2020-2021 (Có đáp án)

Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Năm Học 2020-2021
(Có đáp án)

Cuốn sách Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2020-2021.
Tài liệu được biên soạn dựa trên nền tảng là chủ để , kiến thức ngữ pháp – từ vựng và kỹ năng theo chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, nhằm chuẩn bị tốt cho các em học sinh ôn vào lớp 10 trung học phổ thông.

Download tài liệu: PDF

Xem bài liên quan:
Hướng dẫn giải 50 Bài Hình học 9 – Ôn thi vào lớp 10
400 Câu trắc nghiệm Phát Âm tiếng Anh – Ôn thi vào lớp 10