Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Giáo Trình Thực Hành Kỹ Thuật Phay Bào PDF

Giáo Trình Thực Hành Kỹ Thuật Phay Bào PDF

Giáo Trình Thực Hành Kỹ Thuật Phay Bào

Kỹ thuật Phay Bào là một trong những môn học chính ở các trường đào tạo kỹ thuật. Gia công Phay Bào là một trong những loại hình gia công kim loại được thực hiện phổ biến nhất trong các phân xưởng cơ khí, công việc Phay Bào chiếm tỉ lệ khá lớn khoảng 40% – 60% quá trình gia công trong 1 xưởng gia công cơ khí.

Hệ thống Bài tập thực hành Phay Bòa do tập thể giáo viên thuộc Tổ thực hành Phay Bào, bộ môn Chế tạo máy, trường Đại học công nghệ thành phố HCM biên soạn nhằm đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy và học tập của trường.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu cơ khí
Giáo trình máy công cụ cắt gọt