Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Hướng dẫn giải các dạng Toán có yếu tố Max – Min trong số phức – Ôn thi THPT

Hướng dẫn giải các dạng Toán có yếu tố Max – Min trong số phức – Ôn thi THPT

Hướng dẫn giải các dạng Toán có yếu tố Max – Min trong số phức – Ôn thi THPT

Bài toán có yếu tố max-min trong số phức là một trong những dạng toán khó ở trong chương trình môn Toán THPT và thường được lựa chọn ở các câu VD-VDC mang tính phân loại thí sinh.

Trong đề tham khảo của bộ năm 2021 cũng có một câu ở mức độ như vậy.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Đề thi THPT Quốc Gia môn Toán
Hướng dẫn giải 524 Bài toán trích từ đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán
Các bài toán Hàm Số hay gặp trong đề thi THPT – Ôn thi THPT