Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Sử / Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 (có đáp án)
Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Lịch sử lớp 12 theo từng bài.
Bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Lịch sử lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1. Chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ trong thời gian nào ?
A. Từ ngày 7-1 – 1979 đến ngày 5 – 3 – 1979.
B. Từ ngày 17 – 1 – 1979 đến ngày 18 – 3 – 1979.
C.Từ ngày 17 – 2 – 1979 đến ngày 18 – 3 – 1979.
D. Từ ngày 17 – 2 – 1979 đến ngày 5 – 3 – 1979.

Câu 2. Mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam nước ta, tập đoàn “Khơme đỏ” đã tiến đánh:
A. Ninh Thuận
B. Bình Thuận
C. Tây Ninh
D. Bình Định

Câu 3. Sau kế hoạch 5 năm (1976 – 1980), tình hình kinh tế Việt Nam như thế nào ?
A. Nền kinh tế nước ta mất cân đối nghiêm trọng.
B. Nền kinh tế đã từng bước được phục hồi và phát triển.
C. Kinh tế tư nhân và cá thể bị ngăn cấm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp.
D. Tất cả các ý trên.

Câu 4. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc đã diễn ra trên quy mô bao nhiêu tỉnh?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 5. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm nào?
A. 1975 – 1979
B. 1976 – 1980
C. 1977 – 1981
D. 1978 – 1982

Câu 6. Tình hình kinh tế nông nghiệp nước ta sau 5 năm thực hiện kế hoạch Nhà nước(1981 – 1985) là:
A. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 2,9%.
B. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 3,9%.
C. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 4,9%
D. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 1,9%

Câu 7. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 – 1980), nhân dân ta đạt được những thành tựu quan trọng nào trong giao thông vận tải?
A. 1700 kilômét đường sắt, 3800 kilômét đường bộ, 30 000 mét cầu đường, 4000 mét bến cảng, đường sắt Bắc – Nam hoạt động trở lại.
B. 1800 kilômét đường sắt, 3800 kilômét đường bộ, 40 000 mét cầu đường, 4000 mét bến cảng, đường sắt Bắc – Nam hoạt động trở lại.
C. 2000 kilômét đường sắt, 3800 kilômét đường bộ, 30 000 mét cầu đường, 5000 mét bến cảng, đường sắt Bắc – Nam hoạt động trở lại.
D. 1700 kilômét đường sắt, 4000 kilômét đường bộ, 30 000 mét cầu đường, 5000 mét bến cảng, đường sắt Bắc – Nam hoạt động trở lại.

Câu 8. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau : “Chủ nghĩa xã hội không những là mục đích của toàn bộ sự nghiệp chúng ta mà còn vì chủ nghĩa xã hội, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa là bảo đàm cho … của Tổ quốc”.
A. Độc lập và tự do.
B. Độc lập và thống nhất.
C. Độc lập và chủ quyền.
D. Độc lập và phát triển.

Câu 9. Cách mạng xã hội chủ nghĩa được bắt đầu ở Việt Nam khi nào ?
A. 1954
B. 1965
C. 1975
D. 1975

Câu 10. Tình hình công nghiệp nước ta trong những năm 1981 – 1985?
A. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 0,6%.
B. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,5%.
C. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 7,5%.
D. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 8,6%.

Câu 11. Từ năm học 1976 – 1977 đến năm học 1979 – 1980, số người đi học trong cả nước tăng:
A. 4 triệu người
B. 3 triệu người
C. 2 triệu người
D. 1 triệu người.

Câu 12. Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ khi nào ?
A. Ngày 3 – 5 – 1975.
B. Ngày 10-5- 1975.
C. Ngày 22 – 12 – 1978.
D. Ngày 1- 1-1979.

Câu 13. Tình hình kinh tế nước ta sau kế hoạch 5 năm (1981 – 1985)
A. Nền kinh tế trong tình trạng mất cân đối nghiêm trọng.
B. Không phát huy được tiềm năng của các thành phần kinh tế cá thể tư nhân.
C. Mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế – xã hội vẫn chưa thực hiện được.
D. Tất cả các ý trên

Câu 14. Một hình thức xí nghiệp chỉ xuất hiện trong thời gian cải tạo xã hội chủ nghĩa sau giải phóng?
A. Xí nghiệp quốc doanh.
B. Xí nghiệp tư bản – Nhà nước.
C. Xí nghiệp tư bản tư nhân.
D. Xí nghiệp công – tư hợp doanh.

Câu 15. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước, về mặt nhà nước, nước ta chuyển sang giai đoạn:
A. đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
B. đất nước tự do, dân chủ
C. đất nước độc lập, tự do, dân chủ
D. Cả A, B và C đều sai

Câu 16. Điều kiện tiên quyết để đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội là:
A. Độc lập
B. Thống nhất
C. Độc lập và thống nhất
D. Tự do, dân chủ.

Câu 17. Số người đi học thuộc các đối tượng trong cả nước năm học 1979-1980 là bao nhiêu?
A. 14 triệu
B. 15 triệu
C. 16 triệu
D. 17 triệu

Câu 18. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra vào thời gian nào?
A. từ ngày 25 đến ngày 31-3-1982
B. từ ngày 26 đến ngày 31-3-1982
C. từ ngày 27 đến ngày 31-3-1982
D. từ ngày 28 đến ngày 31-3-1982

Xem thêm:
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 26 (có đáp án)
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24 (có đáp án)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *