Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật ngành chăn nuôi bò sữa

Từ vựng tiếng Nhật ngành chăn nuôi bò sữa

Từ vựng tiếng Nhật ngành chăn nuôi bò sữa
Hiện nay trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa ở Nhật Bản cần rất nhiều lao động, chính vì thế mà có rất nhiều bạn ở Việt Nam học tiếng Nhật để được làm việc ở ngành này.
Sau đầy cùng chi sẻ với các bạn tài liệu học tiếng Nhật ngành chăn nuôi bò sữa.
Trọn bộ các từ vựng tiếng Nhật quan trọng cho các thực tập sinh, du học sinh đang làm việc và học tập chuyên ngành chăn nuôi bò sữa.
Chúc bạn bạn sức khỏe và thành công.

Download tài liệu: PDF