Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Sử / Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 (có đáp án)
Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Lịch sử lớp 12 theo từng bài.
Bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Lịch sử lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1. Sự kiện nào không phải là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô của Mỹ là
A. đưa ra học thuyết Truman.
B. đưa ra kế hoạch Macsan.
C. lôi kéo 11 nước thành lập khối NATO
D. đưa ra chiến lược “Cam kết và mở rộng”

Câu 2. Vì sao mâu thuẫn Đông – Tây lại hình thành sau khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc.
A. Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược.
B. Sự lớn mạnh của Nhật Bản, Tây Âu.
C. Sự hình thành và phát triển của EU.
D. Sự hình thành trật tự hai cực Ianta.

Câu 3. Khối quân sự NATO ra đời nhằm mục đích gì?
A. Bảo vệ nước Mĩ và châu Âu
B. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN.
C. Chống lại tổ chức hiệp ước Vacsava.
D. Biến Mỹ la tinh thành sân sau của Mỹ.

Câu 4. Xu thế hòa hoãn Đông -Tây và chiến tranh lạnh chấm dứt trong thời gian nào?
A. Những năm 50 của thế kỷ XX.
B. Những năm 60 của thế kỷ XX.
C. Những năm 70 của thế kỷ XX.
D. Những năm 80 của thế kỷ XX.

Câu 5. Liên Xô và Mỹ tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh vì:
A. Do chạy đua vũ trang gây tốn kém
B. Mỹ vươn lên thành nước tư bản giàu mạnh
C. Sự thành công của cách mạng Trung Quốc
D. Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu

Câu 6. Tổ chức Vacsava là:
A. Tổ chức hợp tác kinh tế của các nước XHCN ở châu Âu.
B. Tổ chức Liên minh chính trị của các nước XHCN ở châu Âu.
C. Liên minh chính trị, quân sự mang tính phòng thủ của các nước XHCN.
D. Tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.

Câu 7. Xu hướng hòa hoãn Đông – Tây đã xuất hiện trong thời gian nào?
A. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
B. Nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX.
C. Nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX.
D. Nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phải là hậu quả của Chiến tranh lạnh?
A. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng
B. Chi phí một khối lượng lớn về tiền và của.
C. Sự đối lập về mục tiêu giữa Liên Xô và Mỹ.
D. Mối quan hệ đồng minh chống phát xít bị phá vỡ.

Câu 9. Ghép mốc thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B.

Câu 10. Khối quân sự NATO còn có tên gọi khác là?
A. Tổ chức phòng thủ chung châu Âu.
B. Liên minh quân sự châu Âu.
C. Hiệp ước phòng thủ chung châu Âu.
D. Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

Câu 11. Sự kiện nào đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe sau chiến tranh thế giưới thứ hai.
A. Mĩ đưa ra học thuyết Truman chống lại Liên Xô và các nước XHCN
B. Sự ra đời của NATO và tổ chức Hiệp ước Vác sava
C. Liên Xô và các nước XHCN thành lập khối SEV
D. Mĩ đưa ra kế hoạch Macsan để phục hưng châu Âu

Câu 12. vì sao mĩ thực hiện kế hoạch Macsan?
A. Mĩ muốn giúp các nước châu Âu khôi phục kinh tế sau chiến tranh.
B. Tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh chống Liên Xô.
C. Vì các nước tây Âu cùng phát triển theo con đường TBCN.
D. Để thực hiện những thỏa thuận của hội nghị Ianta.

Câu 13. Để thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới Mĩ lo ngại nhất điều gì?
A. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới
B. Sự vươn lên của Nhật Bản, Tây Âu
C. Sự thành công của cách mạng Trung Quốc
D. Liên Xô xây dựng thành công CNXH

Câu 14. Quan hệ đồng minh giữa Liên Xô và Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ 2 tan vỡ vì lí do nào?
A. Mỹ phát động chiến tranh lạnh chống Liên Xô
B. Sự đối lập về mục tiêu giữa Mỹ và Liên Xô
C. Mỹ đưa ra học thuyết Truman.
D. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

Câu 15. Học thuyết Truman đã khởi đầu cho cuộc chiến tranh nào của Mỹ?
A. Chiến tranh lạnh
B. Chiến tranh sinh học
C. Chiến tranh hạt nhân
D. Chiến tranh thế giới thứ 2

Câu 16. Kế hoạch Macsan của Mỹ là
A. xâm lược Đông Âu
B. kế hoạch phát triển châu Âu
C. kế hoạch khôi phục kinh tế Tây Âu
D. viện trợ không hoàn lại cho châu Âu.

Câu 17. Sau chiến tranh thế giới thứ 2 Mỹ có ưu thế gì về vũ khí?
A. Có tàu ngầm
B. Nhiều hạm đội trên biển
C. Nắm độc quyền vũ khí nguyên tử
D. Chế tạo nhiều vũ khí thông thường mới

Câu 18. Tại sao Mỹ tự cho mình quyền lãnh đạo thế giới?
A. Kinh tế Mỹ giàu nhất thế giới
B. Mỹ là thành viên thường trực Liên Hiệp Quốc
C. Thắng trận trong chiến tranh thế giới 2.
D. Mỹ nắm độc quyền vũ khí nguyên tử

Câu 19. Khối quân sự NATO ra đời nhằm mục đích gì?
A. Giúp đỡ các nước Tây Âu
B. Đàn áp phong trào cách mạng Tây Âu
C. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN
D. Chuẩn bị cho cuộc chiến tranh thế giới mới

Câu 20. Chiến tranh lạnh kết thúc vào thời gian nào?
A. Năm 1973
B. Năm 1985
C. Năm 1989
D. Năm 1991

Câu 21: Sau chiến tranh thế giới thứ hai mưu đồ bao quát nhất của Mĩ là:
A. Làm bá chủ toàn thế giới
B. Tiêu diệt Liên Xô và các nước XHCN
C. Tiêu diệt phong trào công nhân ở các nước TBCN
D. Tiêu diệt phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ latinh

Câu 22. Đầu tháng 8-1975, 33 nước châu Âu cùng với những nước nào kí kết Định ước Hen-xin-ki?
A. Mĩ và Anh
B. Mĩ và Pháp
C. Mĩ và Liên Xô
D. Mĩ và Ca-na-đa

Câu 23. Những năm 1989 – 1991 diễn ra sự kiện gì gắn với công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu?
A. Chế độ XHCN tan rã ở Đông Âu và Liên Xô
B. Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ
C. Liên Xô và các nước Đông Âu cắt đứt quan hệ với nhau
D. Chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu bước vào thời kì phát triển, ổn định

Câu 24. Ngày 28-6-1991 diễn ra sự kiện gì gắn với các nước xã hội chủ nghĩa?
A. Chế độ XHCN tan rã ở Đông Âu và Liên Xô
B. Hội đồng Tương trợ kinh tế tuyên bố giải thể
C. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố chấm dứt hoạt động
D. Liên Xô tuyên bố cắt đứt quân hệ với các nước Đông Âu.

Câu 25. Sự kiện ngày 11-9-2001 đã dặt các quốc gia – dân tộc đứng trước những thách thức gì?
A. Chủ nghĩa dân tộc
B. Chủ nghĩa khủng bố
C. Chiến tranh năng lượng
D. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Câu 26. Trật tự thế giới “hai cực” sụp đổ, những trật tự thế giới mới lại được hình thành như thế nào?
A. Xu hướng “đơn cực”
B. Xu hướng “đa cực”
C. Xu hướng chia sẻ hợp tác
D. Xu thế hòa bình hợp tác

Câu 27. Trât tự thế giới “hai cực Ianta” sụp đổ vào năm nào?
A. Năm 1975
B. Năm 1985
C. Năm 1989
D. Năm 1991

Câu 28. Sự kiện nào không nằm trong tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh?
A. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành
B. Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới mới “một cực”
C. Ở nhiều khu vực nội chiến, xung đột vẫn diễn ra thường xuyên
D. Liên Xô và Mĩ thiết lập mỗi quan hệ ngoại giao về hợp tác kinh tế

Câu 29. Chiến tranh lạnh bao chùm thế giới do?
A. Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới mới “một cực”
B. Sự ra đời của NATO và tổ chức Hiệp ước Vacsava
C. Nhật Bản, Tây Âu vươn lên cạnh tranh thách thức với Liên Xô và Mĩ
D. Liên Xô và Mĩ kí Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa

Câu 30. Sự kiện nào đánh dấu sự tan vỡ mỗi quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mĩ và Liên Xô?
A. Sự thỏa thuận đóng quân giữa Mĩ và Liên Xô tại Hội nghị Ianta
B. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử
C. Sự ra đòi của chủ nghĩa “Truman” và “Chiến tranh lạnh”
D. Sự ra đời của khối NATO và Hiệp ước Vacsava

Xem thêm:
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 10 (có đáp án)
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 8 (có đáp án)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *