Home / Môn Lịch sử 12 / Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2 (có đáp án)
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000) Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em, bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 theo từng bài.
Bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Lịch sử lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1. Tại sao từ năm 1946- 1950 Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế?
A. Muốn xây dựng nền kinh tế mạnh để cạnh tranh với Mĩ.
B. Liên Xô muốn xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.
C. Muốn đưa Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu thế giới.
D. Liên Xô phải chịu những tổn thất nặng nề nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 2. Thắng lợi lớn mà Liên Xô đạt được trong giai đoạn( 1946- 1950) là
A. chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
C. thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết.
D. hoàn thành trước thời hạn kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế.

Câu 3. Thành tựu nổi bật mà Liên Xô đạt được năm 1949 là
A. phóng thành công tàu vũ trụ
B. trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới.
C. chế tạo thành công bom nguyên tử.
D. phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

Câu 4. Xác định khó khăn lớn nhất của Liên Xô sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?
A. hơn 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.
B. hơn 7000 làng mạc bi tiêu hủy.
C. hơn 27 triệu người chết.
D. hơn 1710 thành phố bị đổ nát.

Câu 5. Thuận lợi chủ yếu của Liên Xô sau chiến tranh là
A. những thành tựu đạt được trước chiến tranh.
B. lãnh thổ lớn, giàu tài nguyên.
C. do ảnh hưởng của cách mạng thế giới.
D. tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.

Câu 6. Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là
A. chế tạo thành công bom nguyên tử .
B. phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
C. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.
D. nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

Câu 7. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lương nguyên tử của Liên Xô so với Mĩ là?
A. khống chế các nước khác.
B. duy trì nền hòa bình thế giới.
C. mở rộng lãnh thổ.
D. ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

Câu 8. Liên Xô chú trọng vào ngành kinh tế nào để phát triển đất nước sau chiến tranh
A. phát triển công nghiệp nhẹ.
B. phát triển công- nông- thương nghiệp.
C. phát triển công nghiệp nặng.
D. phát triển công nghiệp truyền thống.

Câu 9. Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì thể hiện việc chinh phục vũ trụ của Liên Xô
A. phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
B. nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.
C. đưa người lên Mặt trăng.
D. đưa người lên Sao Hỏa.

Câu 10. Nguyên nhân cơ bản nhất làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ
A. Chậm sửa chữa sai lầm.
B. Sự chống phá của các thế lực thù địch.
C. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội chưa phù hợp.
D. Không bắt kịp bước phát triển của khoa học kĩ thuật hiện đại.

Câu 11. Ai là người đầu tiên bay vào vũ trụ
A. Gha- li- lê.
B. Cô- pec-nic.
C. Gagarin.
D. Amstrong.

Câu 12. Hiện nay nền kinh tế Nga đứng hàng thứ mấy trên thế giới
A. đứng thứ 10 thế giới.
B. đứng thứ 11 thế giới.
C. đứng thứ 12 thế giới.
D. đứng thứ 13thế giới.

Câu 13. Hiện nay trên thế giới các nước xã hội chủ nghĩa còn lại là
A. Lào, Triều Tiên, Trung Quốc, Cam pu chia.
B. Việt Nam, Triều Tiên, Trung Quốc, Cu Ba.
C. Cu Ba, Cam pu chia, Lào, Trung Quốc.
D. Trung Quốc, Triều Tiên, Cu ba, Lào.

Câu 14. Bài học kinh nghiệm mà Đảng ta rút ra từ sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội của Liên Xô là
A. thực hiện đường lối trung lập.
B. thực hiện đa nguyên đa đảng.
C. giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
D. đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Câu 15. Phạm Tuân bay vào vũ trụ vào năm
A. 1977.
B. 1978.
C. 1979.
D. 1980.

Câu 16. Ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ?
A. Phạm Tuân.
B. Nguyễn Tuân.
C. Nguyễn Thành Trung.
D. Nguyễn Viết Xuân.

Câu 17. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là
A. sự khủng hoảng về kinh tế.
B. sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
C. ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu mỏ.
D. thực hiện chính sách đa nguyên, đa đảng.

Câu 18. Tổng thống đầu tiên của Liên Xô là?
A. Gooc ba chốp.
B. EnXin.
C. Putin.
D. Medve dev.

Câu 19. Nét nổi bật trong đường lối đối ngoại của Liên bang Nga từ 1991- 2000 là ngả về phương Tây và
A. đối đầu quyết liệt với Mĩ.
B. khôi phục và phát triển quan hệ với các nước châu Á.
C. đẩy mạnh hợp tác với Mĩ.
D. phát triển mối quan hệ với các nước Mĩ la tinh.

Câu 20. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở liên Xô và Đông Âu được hiểu là
A. chủ nghĩa xã hội khoa học không thể thực hiện được trong hiện thực.
B. chủ nghĩa xã hội đã lỗi thời.
C. đó là một tất yếu khách quan.
D. đó chỉ là sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn.

Câu 21. Y. Gagarin là
A. người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.
B. nhà du hành vũ trụ đầu tiên bay vòng quanh Trái đất.
C. người đầu tiên thám hiểm sao hỏa.
D. người đã chế tạo thành công vệ tinh nhân tạo.

Câu 22. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm
A. 1947.
B. 1948.
C. 1949.
D. 1950.

Câu 23. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì
A. Khẳng định vai trò to lớn của Liên Xô trong phong trào cách mạng thế giới.
B. Thế giới bước vào thời đại chiến tranh hạt nhân.
C. Phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.
D. Liên Xô trở thành một nước đầu tiên sở hữu vũ khí hạt nhân.

Câu 24. Số liệu nào dưới đây có ý nghĩa nhất trong quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70
A. sản xuất được 115,9 triệu tấn năm 1970.
B. tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh.
C. mức tăng trưởng kinh tế đạt 9,6% từ năm 1951đến 1975.
D. sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

Câu 25. Chính sách đối ngoại của Liên Xô (1945-những năm 70) là
A. muốn làm bạn với tất cả các nước.
B. đặt quan hệ với các nước lớn.
C. chỉ quan hệ với các nước XHCN.
D. hòa bình tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

Câu 26. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Liên Bang Nga có vai trò?
A. Trở thành quốc gia kế tục Liên Xô.
B. Trở thành quốc gia độc lập.
C. Trở thành quốc gia nắm mọi quyền hành ở Liên Xô.
D. Trở thành quốc gia Liên Bang Xô Viết.

Câu 27. Những ngành công nghiệp nào của Liên Xô đứng đầu thế giới giai đoạn(1950 đến những năm 70)?
A. Công nghiệp phần mền, máy tính điện tử.
B. Công nghiệp sản xuất ô tô, đồ dân dụng.
C. Công nghiệp vũ trụ, công nghiệp hạt nhân.
D. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

Câu 28. Quốc gia đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo
A. Mĩ.
B. Anh.
C. Pháp.
D. Liên Xô.

Câu 29. Sản lượng nông phẩm của liên Xô trong những năm 60 tăng bình quân là
A. 14%
B. 15%
C. 16%
D. 17%

Câu 30. Nhiệm vụ cơ bản của Liên Xô giai đoạn (1945-1950) là
A. khôi phục kinh tế.
B. phát triển khoa học công nghệ.
C. phát triển công nghiệp nặng.
D. Xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.

Câu 31. Hoàn cảnh Liên Xô bước vào công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. bán được nhiều vũ khí trong chiến tranh.
B. thu được nhiều chiến phí do Đức và Nhật bồi thường.
C. chiếm được nhiều thuộc địa ở Đông Bắc Á và Đông Âu.
D. chịu tổn thất nặng nề nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 32. Thời gian nhân dân Liên Xô hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) là
A. 4 năm 2 tháng.
B. 4 năm 3 tháng.
C. 4 năm 4 tháng.
D. 4 năm 6 tháng.

Câu 33. Thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô từ năm 1946 – 1950 là
A. phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái đất.
B. thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
C. xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
D. hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế.

Câu 34. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm
A. 1989.
B. 1946.
C. 1949.
D. 1969.

Câu 35. Vị trí công nghiệp của Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX
A. đứng hàng đầu thế giới.
B. đứng hàng thứ hai thế giới.
C. đứng hành thứ ba thế giới.
D. đứng hàng thứ tư thế giới.

Câu 36. Sau khi CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu tan rã Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới mới dựa trên sự chi phối của
A. Mĩ và Nga
B. Mĩ, Anh, Pháp
C. Mĩ
D. Mĩ, Nga, Trung quốc.

Câu 37. Thời gian Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. từ năm 1945 đến năm 1949.
B. từ năm 1945 đến năm 1950.
C. từ năm 1946 đến năm 1949.
D. từ năm 1946 đến năm 1950.

Câu 38. Lĩnh vực đi đầu trong công cuộc xây dựng CNXH của Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là
A. công nghiệp quốc phòng.
B. công nghiệp hàng tiêu dùng.
C. công nghiệp nặng, chế tạo máy móc.
D. công nghiệp vũ trụ, công nghiệp hạt nhân.

Câu 39. Sản lượng nông phẩm của Liên Xô trong những năm 60 của thế kỷ XX tăng trung bình hàng năm là
A. 15%
B. 16%
C. 17%
D. 18%

Câu 40. Quốc gia đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo là
A. Mĩ.
B. Pháp.
C. Anh.
D. Liên Xô.

Câu 41. Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào năm
A. 1949.
B. 1957.
C. 1961.
D. 1973.

Câu 42. Liên Xô đã phóng con tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ I. Gagarin bay vòng quanh trái đất vào năm
A. 1949.
B. 1957.
C. 1961.
D. 1973.

Câu 43. Người đầu tiên trên thế giới bay vào vũ trụ là
A. I. Gagarin.
B. Scott Kelly.
C. Mikhail Kornienko.
D. Sheikh Muszaphar Shukor.

Câu 44. Mục tiêu chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. hòa bình, trung lập.
B. hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.
C. kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ.
D. tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người.

Câu 45. Nền công nghiệp Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai được phục hồi vào năm
A. 1949
B. 1947
C. 1959
D. 1957

Câu 46. Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ là
A. Nguyễn Trung Thành.
B. Phạm Tuân.
C. Nguyễn Tuân.
D. Nguyễn Văn Nghĩa.

Câu 47. Nhà du hành vũ trụ Việt Nam Phạm Tuân đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Liên hợp 37 vào năm
A. 1979.
B. 1980.
C. 1981.
D. 1982.

Câu 48. Quốc gia đầu tiên ở châu Á chinh phục khoảng không vũ trụ là
A. Nhật Bản.
B. Trung Quốc.
C. Việt Nam.
D. Ấn Độ.

Câu 49. Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên bang vào
A. 12 – 1990.
B. 12 – 1991.
C. 12 – 1992.
D. 12 – 1993.

Câu 50. Tình hình Liên bang Nga từ năm 200 trở đi là
A. kinh tế dần phục hồi và phát triển, chính trị xã hội tương đối ổn định.
B. phải đương đầu với nạn khủng bố.
C. kinh tế, chính trị, xã hội rối ren.
D. thực hiện chạy đua vũ trang.

Câu 51. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là
A. Phạm Tuân.
B. Neil Armstrong.
C. I. Gagarin
D. heikh Muszaphar Shukor.

Câu 52. Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vào năm
A. 1959
B. 1969
C. 1979
D.1989

Câu 53. Hiến pháp tháng 12 – 1993 ban hành, quy định thể chế nước Nga là
A. Thủ tướng Liên bang.
B. Tổng thống Liên bang.
C. Tổng bí thư
D. Chủ tịch nước.

Câu 54. Công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô diễn ra trong thời gian
A. từ năm 1945 đến năm 1949.
B. từ năm 1945 đến năm 1950.
C. từ năm 1946 đến năm 1949
D. từ năm 1946 đến năm 1950.

Câu 55. Điểm khác nhau về mục đích sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ
A. mở rộng lãnh thổ.
B. duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
C. ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
D. khống chế và chi phối các nước khác.

Câu 56. Ý đúng nhất về chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai
A. hòa bình, trung lập.
B. hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.
C. tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người.
D. kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mĩ.

Câu 57. V. Putin lên làm Tổng thống nước Liên bang Nga từ năm
A. 2000.
B. 2001.
C. 2002.
D. 2003.

Câu 58. Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên xô băt tay khôi phục kinh tế 1946 – 1950 là do
A. công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bị gián đoạn từ năm 1941
B. phải gánh chịu những tổn thất nặng nề do chiên tranh gây ra
C. muốn xây dựng nền kinh tế đủ sức cạnh tranh với Mĩ
D. muốn đưa Liên Xô trở thành cường quốc kinh tế số 1 thế giới

Câu 59. Chuyến thăm đầu tiên của V. Pu tin đến Việt Nam diễn ra vào năm?
A. năm 2000
B. năm 2001
C. năm 2002
D. năm 2003

Câu 60. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô) là
A. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.
B. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận,
C. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
D. Thành lập tổ chức quốc tế – Liên Hợp Quốc để duy trì an ninh thế giới.

Xem thêm
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 3 (có đáp án)
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 1 (có đáp án)