Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Hướng dẫn giải bài Toán Tích Phân Hàm Ẩn – Ôn thi THPT

Hướng dẫn giải bài Toán Tích Phân Hàm Ẩn – Ôn thi THPT

Hướng dẫn giải bài Toán Tích Phân Hàm Ẩn – Ôn thi THPT

Để giúp các em học tập tốt môn Toán 12 và chuẩn bị ôn thi THPT, cùng chia sẻ đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài toán tích phân hàm ẩn.
Trong tài liệu hướng dẫn giải các dạng Toán tích phân hàm ẩn thường có trong đề thi THPT Quốc Gia.

Dạng 1. Áp dụng định nghĩa, tính chất nguyên hàm.
Dạng 2. Áp dụng định nghĩa, tính chất, giải hệ tích phân.
Dạng 3. Tích phân hàm ẩn – phương pháp đổi biến.
Tích phân hàm ẩn đổi biến dạng 1: Ta gặp ở bài toán đơn giản loại 1.
Tích phân hàm ẩn đổi biến dạng 2: Bài tập thường cho ở dạng 2.
Một số chú ý đặc sắc với tích phân hàm ẩn đổi biến:
+ Chú ý 1. Với những hàm số có tính chẵn lẻ ta cần nhớ.
+ Chú ý 2. Cách đổi biến ngược đối với hàm số luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến.
+ Chú ý 3. Bài toán tích phân có dạng sau.
+ Chú ý 4. Một số bài toán không theo khuôn mẫu sẵn thì yêu cầu học sinh phải có tư duy, có kĩ năng biến đổi để đưa về dạng quen thuộc.
Dạng 4. Phương pháp từng phần.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: Hướng dẫn giải các dạng Toán về Hàm số – Ôn thi THPT