Home / Thư viện đề thi / Đề thi Vật lý THPT / Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Vật Lý của Bộ GD&ĐT

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Vật Lý của Bộ GD&ĐT

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 môn Vật Lý của Bộ GD&ĐT
(Có đáp án)

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Dưới đây là đề thi tham khảo môn Vật Lí.
Sau đây Tailieuvui.com cùng gửi đến các em HS đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Vật Lí của Bộ
GD&ĐT.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Đáp án tham khảo:

1. D

2. B

3. A

4. D

5. C

6. B

7. C

8. D

9. D

10. D

11. D

12. C

13. B

14. A

15. B

16. D

17. C

18. D

19. C

20. D

21. B

22. A

23. C

24. D

25. C

26. C

27. B

28. B

29. C

30. C

31. C

32. A

33. B

34. C

35. A

36. A

37. B

38. A

39. A

40. B

Download đề thi: PDF