Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Sinh / Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 21: Di truyền y học

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 21: Di truyền y học

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 21: Di truyền y học (Có đáp án)

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Sinh học. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Sinh học lớp 12 theo từng bài.

Với bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Sinh học lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.

Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1: Các bệnh ở người phát sinh do cùng một dạng đột biến là:
A. mù màu và máu khó đông
B. bệnh Đao và hỗng cầu lưỡi liềm
C. bạch tạng và ung thư máu
D. ung thư máu và máu khó đông

Câu 2: Một đứa trẻ sinh ra bị hội chứng Đao, phát biểu nào sau đây chắc chắn đúng?
A. Bố đã bị đột biến trong quá trình tạo giao tử
B. Đột biến xảy ra trong quá trình giảm phân của mẹ
C. Tế bào sinh dưỡng của đứa trẻ nói trên có chứa 47 NST
D. Đứa trẻ nói trên là thể dị bội một nhiễm

Câu 3: Di truyền y học là ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về Di truyền học người vào y học
A. để giải thích, chẩn đoán các tật, bệnh di truyền
B. để điều trị trong 1 số trường hợp bệnh lí
C. chỉ để phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền
D. giúp cho việc giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh tật di truyền và điều trị trong 1 số trường hợp bệnh lí.

Câu 4: Loại biến dị không được xếp cùng với các loại biến dị còn lại là:
A. biến dị tạo thể chứa 9 NST trong tế bào sinh dưỡng của ruồi giấm
B. biến dị tạo ra hội chứng Đao ở người
C. biến dị tạo hội chứng Claiphento ở người
D. biến dị tảo a thể mắt dẹt ở ruồi giấm

Câu 5: Bệnh nào sau đây ở người là do đột biến gen gây ra?
A. Ung thư máu
B. Đao
C. Claiphentơ
D. Hồng cầu lưỡi liềm

Câu 6: Bệnh phênikitô niệu là bệnh di truyền do
A. Đột biến gen trội nằm ở NST thường
B. Đột biến gen lặn nằm ở NST thường
C. Đột biến gen trội nằm ở NST giới tính X
D. Đột biến gen trội nằm ở NST giới tính Y

Câu 7: Bệnh chỉ gặp ở nam mà không có ở nữ là:
A. Claiphento
B. Đao
C. Hồng cầu hình liềm
D. Máu khó đông

Câu 8: Ở người, bệnh, tật hoặc hội chứng di truyền nào sau đây là do đột biến NST?
A. Bệnh bạch tạng và hội chứng Đao
B. Bệnh pheninketo niệu và hội chứng claiphento
C. Bệnh ung thư máu và hội chứng Đao
D. Tật có nhúm lông ở vành tai và ung thư máu

Câu 9: Ở người, hội chứng nào sau đây không liên quan đến đột biến số lượng nhiễm sắc thể?
A. Hội chứng Claiphentơ
B. Hội chứng Đao
C. Hội chứng Tớcnơ
D. Hội chứng Macphan

Câu 10: Cơ chế làm xuất hiện các khối u trên cơ thể người là do
A.Các đột biến gen
B.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
C.Tế bào bị đột biến xôma
D.Tế bào bị đột biến mất khả năng kiểm soát phân bào

Câu 11: Người mắc hội chứng Đao tế bào có
A. NST số 21 bị mất đoạn
B. 3 NST số 21
C. 3 NST số 13
D. 3 NST số 18

Câu 12: Cơ thể bình thường có gen tiền ung thư nhưng gen này không phiên mã nên cơ thể không bị bệnh ung thư. Khi gen tiền ung thư bị đột biến thành gen ung thư vì cơ thể sẽ bị bệnh. Gen tiền ung thư bị đột biến ở vùng nào sau đây của gen?
A. Vùng mã hóa
B. Vùng điều hòa
C. Vùng kết thúc
D. Vùng bất kì ở trên gen

Câu 13: Ở người gen A- máu đông bình thường, gen a- máu khó đông nằm trên NST X. Bố mắc bệnh máu khó đông, mẹ không bị bệnh, sinh con trai bị bệnh máu khó đông. Xác suất sinh con trai thứ hai bị bệnh là:
A. 75%
B. 25%
C. 12,5%
D. 50%

Câu 14: Đặc điểm không đúng về ung thư là:
A. Ung thư có thể là do đột biến cấu trúc NST
B. Mọi sự phân chia không kiểm soát của tế bào cơ thể đều dẫn đến hình thành ung thư
C. Ung thư là 1 loại bệnh do 1 tế bào cơ thể phân chia không kiểm soát dẫn đến hình thành khối u và sau đó di căn
D. Nguyên nhân gây ung thư ở mức phân tử đều liên quan đến biến đổi cấu trúc ADN