Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Hóa / Tài liệu Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Thi THPT Quốc Gia – Môn Hóa Học – Tập 2

Tài liệu Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Thi THPT Quốc Gia – Môn Hóa Học – Tập 2

Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Thi THPT Quốc Gia – Môn Hóa Học – Tập 2
Tác giả: Chu Thị Hạnh

Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Thi THPT Quốc Gia – Môn Hóa Học (Tập 2)

Nội dung bộ sách gồm 20 đề luyện giải Hóa học. Các dạng bài tập ở hình thức trắc nghiệm và có kết cấu đề tương tự như một bài thi THPT Quốc gia.

Phần lời Giải Chi Tiết nhắc lại các phương pháp, kiến thức cần nhớ giúp cho các bạn học sinh trung bình, khá và giỏi đều ôn tập lại được.

Đây là cuốn sách giúp các bạn tổng ôn tập một cách đầy đủ, có hệ thống, tiết kiệm 90% thời gian ôn tập, để có thể đạt được kết quả cao trong các kì thi.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu: PDF